Geodezja i kartografia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40/80

Opis kierunku

Kierunek geodezja i kartografia I stopnia to studia inżynierskie, związane głównie z obszarem kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk o Ziemi. Program kształcenia na kierunku geodezja i kartografia obejmuje wszystkie efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich o profilu ogólnoakademickim w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, którzy będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę oraz konkretne umiejętności zawodowe i techniczne.

Atuty kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach