Geodezja i kartografia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40/80

Opis kierunku

Kierunek geodezja i kartografia I stopnia to studia inżynierskie, związane głównie z obszarem kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk o Ziemi. Program kształcenia obejmuje wszystkie efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich o profilu ogólnoakademickim w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, którzy będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę oraz konkretne umiejętności zawodowe i techniczne.

Atuty kierunku

 • Kartowanie terenowe w technologii GIS i GPS,
 • Opracowywanie multimedialnych map internetowych.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Ewidencja gruntów i budynków,
 • Design kartograficzny i projektowanie wizualizacji,
 • Mapa zasadnicza, topograficzna i tematyczna,
 • Geodezja inżynieryjna i satelitarna,
 • Kartografia internetowa i mobilna.

Praca po studiach

 • W ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • W firmach budowlanych,
 • W przedsiębiorstwach poszukujących surowców,
 • W administracji publicznej różnego poziomu,
 • W wydawnictwach i firmach kartograficznych,
 • W agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • W firmach badających i monitorujących stan środowiska.