Geografia, specjalność ekologia miasta

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Studia na kierunku geografia prowadzą do zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych, a także umożliwiają szczegółowe poznanie szeregu relacji człowiek – środowisko. Program studiów zapewnia studentom możliwość rozwijania wiedzy ze wszystkich działów geografii, m.in. kartografii, hydrologii, meteorologii, geomorfologii, geografii gospodarczej, geografii ludności i osadnictwa. Ważną częścią studiów są także ćwiczenia terenowe, podczas których studenci mają możliwość poznania różnych regionów Polski i ich zróżnicowania geograficznego. Studia rozwijają również wiele umiejętności badawczych, takich jak m.in. gromadzenie i przetwarzanie materiału empirycznego za pomocą nowoczesnych technik komputerowych np. GIS.

Atuty kierunku

Studia umożliwiają zapoznanie się z różnymi zjawiskami i procesami w środowisku geograficznym, nie tylko podczas zajęć wykładowych, ale także podczas ćwiczeń terenowych w różnych regionach Polski. Studenci nabywają także umiejętności pozyskiwania i przetwarzania danych terenowych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz zaawansowanych systemów informacji geograficznej (GIS). Studia dają możliwość jednoczesnego realizowania modułu edukacyjnego i zdobycia kompetencji nauczyciela.

Specjalności w ramach kierunku

 • Ekologia miasta,
 • Geoanaliza społeczno- gospodarcza,
 • Geo-grafika - specjalność wyróżniona certyfikatem Studia z Przyszłością 2019,
 • Hydrologia, meteorologia i klimatologia,
 • Moduł edukacyjny – możliwy do realizacji równolegle z każdą specjalnością.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Kartografia i topografia,
 • Geomorfologia,
 • Klimatologia i meteorologia,
 • Hydrologia i oceanografia,
 • Kształtowanie i ochrona środowiska,
 • Geografia rolnictwa i przemysłu,
 • Geografia ludności i osadnictwa,
 • Geografia polityczna,
 • Systemy informacji geograficznej GIS,
 • Geografia regionalna Polski i świata.

Praca po studiach

Miejsca pracy dla absolwentów to m.in.:

 • wydziały ochrony środowiska i planowania przestrzennego w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucje związane z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą, np. Parki Narodowe, stacje ekologiczne,
 • ośrodki analityczno- badawcze, np. zajmujące się badaniami atmosfery, hydrosfery, bądź badaniami społecznymi, statystycznymi,
 • nauczyciele geografii i przyrody (po zrealizowaniu bloku pedagogicznego).