Geografia, specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Uruchomiona po raz pierwszy w roku akademickim 2016/2017 nowa specjalność: geoanaliza społeczno – ekonomiczna na kierunku geografia oferuje nabycie unikalnych umiejętności geoanalitycznych w zakresie zjawisk społeczno-ekonomicznych. Proponowana studentom specjalność jest odpowiedzią na wyzwania dynamicznie zmieniającej się polskiej gospodarki (w tym programu reindustrializacji, budowy innowacyjnej gospodarki opartej wiedzy, itp.); reakcją na sygnały mediów, samorządów terytorialnych i firm doradczych zgłaszających zapotrzebowanie na pracowników posiadających umiejętności analityczne z wykorzystaniem technologii wizualizacyjnych (w tym geoinformacyjnych); reakcją na sygnały z rynków międzynarodowych, nawiązaniem do najnowszych trendów w światowej nauce i rozwoju gospodarczym.

Atuty kierunku

Specjalność wyposaża absolwentów w umiejętności analityczne, przy jednoczesnym zapewnieniu gruntownej wiedzy o zjawiskach i procesach, które mają zostać poddane analizie. Kształtowane są zdolności aktywnego wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych; rozwijane umiejętności wizualnej prezentacji zjawisk społeczno-gospodarczych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody/geografii.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Metody prezentacji danych,
  • Organizacja i metody badań opinii społecznej,
  • Socjologia,
  • Statystyka,
  • Wskaźniki społeczno-ekonomiczne i ich zastosowanie,
  • Geowizualizacja zjawisk społeczno-gospodarczych,
  • E-administracja,
  • Analiza poziomu i warunków życia,
  • Analiza rynku pracy,
  • Analiza patologii społecznych i przestępczości.

Praca po studiach

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności umożliwiające mu pełnienie funkcji analityka zjawisk społeczno-ekonomicznych w wymiarze przestrzennym. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako geoanalityk w: jednostkach samorządu terytorialnego (np. urzędach gmin, urzędach wojewódzkich), firmach konsultingowych, firmach przygotowujących opracowania planistyczne, firmach zajmujących się geomarketingiem, biurach badania opinii społecznych, firmach zajmujących się tworzeniem map cyfrowych.