Gospodarka i ekonomia w dziejach

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 15

Opis studiów

Gospodarka i ekonomia w dziejach to kierunek studiów realizowany na pierwszym stopniu studiów stacjonarnych. Jego interdyscyplinarny program obejmuje zarówno przedmioty z obszaru nauk humanistycznych, jak i społecznych, łącząc w sobie dwa obszary wiedzy dotyczące: gospodarującego człowieka i naukowej refleksji nad procesami gospodarowania w dziejach.

Atuty kierunku

Gospodarka i ekonomia w dziejach proponuje oryginalne spojrzenie na procesy gospodarcze oraz otwiera nowe możliwości zawodowe w sferze szybko rozwijającej się gospodarki informacyjnej.

Specjalności w ramach kierunku

W ramach kierunku nie wyodrębniono specjalności. W programie studiów przewidziano dwie ścieżki naukowe:

Wybrane przedmioty na studiach

W trakcie trzyletnich studiów licencjackich na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach studenci uczą się:

Praca po studiach

Studia na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach przygotowują absolwentów do:

  1. firmach produkcyjnych i usługowych,
  2. doradztwie finansowym i gospodarczym oraz sektorze bankowym i ubezpieczeniowym,
  3. mediach i firmach zajmujących się marketingiem,
  4. instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych.