Gospodarka i ekonomia w dziejach

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 15

Opis studiów

Gospodarka i ekonomia w dziejach to kierunek studiów realizowany na pierwszym stopniu studiów stacjonarnych. Jego interdyscyplinarny program obejmuje zarówno przedmioty z obszaru nauk humanistycznych, jak i społecznych, łącząc w sobie dwa obszary wiedzy dotyczące: gospodarującego człowieka i naukowej refleksji nad procesami gospodarowania w dziejach.

Atuty kierunku

Gospodarka i ekonomia w dziejach proponuje oryginalne spojrzenie na procesy gospodarcze oraz otwiera nowe możliwości zawodowe w sferze szybko rozwijającej się gospodarki informacyjnej.

Specjalności w ramach kierunku

W ramach kierunku nie wyodrębniono specjalności. W programie studiów przewidziano dwie ścieżki naukowe:

 • gospodarka i społeczeństwo Europy Środkowej,
 • administracja publiczna i samorządność.

Wybrane przedmioty na studiach

W trakcie trzyletnich studiów licencjackich na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach studenci uczą się:

 • przedmiotów zapoznających studiujących z kolejnymi etapami rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata, historią myśli ekonomicznej i współcześnie stosowanymi teoriami ekonomicznymi,
 • przedmiotów zapoznających studiujących z wiedzę dotyczącą metod analizy jakościowej i ilościowej procesów gospodarczych i społecznych w perspektywie długiego trwania,
 • nowoczesnych metod gromadzenia źródeł informacji, opracowywania i interpretowania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (Excel z VBA, Statistica, język R, Big Data),
 • specjalistycznych przedmiotów historycznych, ekonomicznych i prawnych umożliwiających pogłębioną analizę procesów gospodarczych i społecznych,
 • języków nowożytnych.

Praca po studiach

Studia na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach przygotowują absolwentów do:

 • interdyscyplinarnej analizy zagadnień gospodarczych i społecznych uwzględniającej uwarunkowania polityczne, prawne, przyrodnicze i kulturowe,
 • pracy w roli w roli analityka rynkowego i specjalisty ds. gromadzenia i przetwarzania danych
 • analitycznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem metod i narzędzi z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
 • pracy indywidualnej i grupowej w celu rozwiązania zdefiniowanych problemów
 • pracy w:
 1. firmach produkcyjnych i usługowych,
 2. doradztwie finansowym i gospodarczym oraz sektorze bankowym i ubezpieczeniowym,
 3. mediach i firmach zajmujących się marketingiem,
 4. instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych.