Historia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Opis studiów

Studia na kierunku historia oferują:

 • uniwersalny, pogłębiony kurs historii, obejmujący okres od pradziejów do współczesności;
 • przedmioty warsztatowe, dające możliwość zapoznania się z zasadami pracy historyka;
 • specjalistyczne przedmioty historyczne, obejmujące pogłębioną analizę zagadnień z przeszłości;
 • przedmioty ogólnohumanistyczne, będące podstawą swobodnego poruszania się w kulturze i świecie współczesnym;
 • języki nowożytne i klasyczne

Atuty kierunku

Studia historyczne uczą:

 • analitycznego i krytycznego myślenia,
 • pracy indywidualnej i grupowej,
 • problematyzowania przedstawionych zagadnień,
 • rozwiązywania przedstawionych problemów,
 • analizowania problemów i negocjowania rozwiązań

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Studia licencjackie to 980 godzin zajęć obowiązkowych i 720 godzin zajęć do wyboru. Obok klasycznego kursu historii dostępne są m.in. następujące bloki zajęć:

 • Cywilizacja miasta,
 • Cywilizacyjne podstawy rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • Człowiek w gospodarce Historia audiowizualna,
 • Historia codzienności - życie codzienne na przestrzeni dziejów,
 • Historia dziecka i dzieciństwa (od starożytności do XX wieku),
 • Historia i pamięć totalitaryzmów w Europie XX wieku Historia kobiet.

Praca po studiach

Studia historyczne przygotowują do:

 • podjęcia pracy wymagającej wiedzy ogólnohumanistycznej;
 • pracy w instytucjach samorządowych i państwowych;
 • podjęcia pracy w instytucjach kulturalnych, muzealnych i mediach.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.

Historia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Opis studiów

Studia magisterskie to:

 • pogłębiony kurs historii, omawiający problemy badań poszczególnych obszarów dziejów;
 • przedmioty warsztatowe, dające możliwość zapoznania się z zasadami pracy historyka;
 • przedmioty ogólnohumanistyczne, będące podstawą swobodnego poruszania się w kulturze i świecie współczesnym.

Atuty kierunku

Studia historyczne uczą:

 • analitycznego i krytycznego myślenia,
 • pracy indywidualnej i grupowej,
 • problematyzowania przedstawionych zagadnień,
 • rozwiązywania przedstawionych problemów,
 • analizowania problemów i negocjowania rozwiązań.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Studia magisterskie to 360 godzin zajęć obowiązkowych i 540 godzin zajęć do wyboru, w tym m.in.:

 • Dzieje militarne człowieka,
 • Dzieje muzyki rockowej w XX wieku,
 • Dzieje partii politycznych w Polsce Historia rodziny Historia Ukrainy XX wieku,
 • Język monet i kamieni – antyczne legendy monetarne i inskrypcje,
 • Kultura masowa i przemiany cywilizacyjne w XX wieku,
 • Obszar postradziecki a bezpieczeństwo europejskie,
 • Pieniądz w dziejach,
 • Tradycje przednowoczesnej kultury europejskiej,
 • Żydzi i judaizm poprzez wieki.

Praca po studiach

 • praca wymagająca wiedzy ogólnohumanistycznej;
 • praca w instytucjach samorządowych i państwowych;
 • praca w instytucjach kulturalnych, muzealnych i mediach.