Historia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 290

Opis studiów

Studia na kierunku historia oferują:

 • uniwersalny, pogłębiony kurs historii, obejmujący okres od pradziejów do współczesności;
 • przedmioty warsztatowe, dające możliwość zapoznania się z zasadami pracy historyka i historyczki;
 • specjalistyczne przedmioty w obrębie danej specjalności;
 • specjalistyczne przedmioty historyczne, obejmujące pogłębioną analizę zagadnień z przeszłości;
 • przedmioty ogólnohumanistyczne, będące podstawą swobodnego poruszania się w kulturze i świecie współczesnym;
 • języki nowożytne i klasyczne

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku po pierwszym semestrze istnieje możliwość wybrania jednej z następujących specjalności:

 • nauczycielska,
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
 • mediewistyka,
 • historia wojskowości,
 • polityka i media w dziejach.

Można też pozostać przy studiach ogólnohistorycznych bez specjalności.

Atuty kierunku

Studia historyczne uczą:

 • analitycznego i krytycznego myślenia,
 • krytyki treści internetowych nawiązujących do historii,
 • pracy indywidualnej i grupowej,
 • formułowania różnorakich, sproblematyzowanych wypowiedzi pisemnych,
 • problematyzowania przedstawionych zagadnień,
 • analizowania problemów i negocjowania rozwiązań

Wybrane przedmioty na studiach

Studia licencjackie to od 2035 do 2095 godzin studiów.

 • Liczba godzin zajęć w bloku zajęć do wyboru przez studenta: 600
 • Liczba godzin zajęć w bloku zajęć ogólnych: 1015
 • Liczba godzin zajęć w bloku zajęć specjalności: 480

(w przypadku braku wyboru specjalności jest to 390 godzin wybieranych dodatkowo spośród bloku zajęć do wyboru przez studenta).

Obok klasycznego kursu historii dostępne są m.in. następujące zajęcia do wyboru:

 • Archiwa instytucji kulturalnych i naukowych,
 • Cywilizacja miasta,
 • Cywilizacja ery globalizacji,
 • Dzieje III RP,
 • Fałszerstwa i mistyfikacje historyczne,
 • Genealogia
 • Historia kobiet,
 • Historia prywatna, historia lokalna,
 • Historia przedsiębiorczości,
 • Komunikacja historyczna,
 • Narracja historyczna i tożsamość społeczna w cyfrowej rzeczywistości,
 • Studia postkolonialne. Teoria i praktyki
 • Teoria i praktyka studiów międzynarodowych na przestrzeni dziejów,
 • Znaczenie wiedzy historycznej w kulturze europejskiej.

Praca po studiach

Studia historyczne przygotowują do:

 • podjęcia pracy wymagającej wiedzy ogólnohumanistycznej;
 • podjęcia pracy w szkole
 • podjęcia pracy w archiwach
 • pracy w instytucjach samorządowych i państwowych;
 • podjęcia pracy w instytucjach kulturalnych, muzealnych i mediach.

Rekrutacja na kierunek Historia

Historia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 250

Opis studiów

Studia magisterskie to:

 • pogłębiony kurs historii, omawiający problemy badań poszczególnych obszarów dziejów;
 • przedmioty warsztatowe, dające możliwość zapoznania się z zasadami pracy historyka i historyczki;
 • przedmioty ogólnohumanistyczne, będące podstawą swobodnego poruszania się w kulturze i świecie współczesnym.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku istnieje możliwość wybrania jednej z następujących specjalności począwszy od pierwszego semestru I roku studiów II stopnia:

 • nauczycielska,
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,
 • mediewistyka,
 • historia wojskowości,
 • polityka i media w dziejach,
 • kultura klasyczna.

Można też pozostać przy studiach ogólnohistorycznych bez specjalności.

Atuty kierunku

Studia historyczne uczą:

 • analitycznego i krytycznego myślenia,
 • krytyki treści internetowych nawiązujących do historii,
 • pracy indywidualnej i grupowej,
 • formułowania różnorakich, sproblematyzowanych wypowiedzi pisemnych,
 • problematyzowania przedstawionych zagadnień,
 • analizowania problemów i negocjowania rozwiązań

Wybrane przedmioty na studiach

Studia licencjackie to 870 godzin studiów.

 • Liczba godzin zajęć w bloku zajęć do wyboru przez studenta: 330
 • Liczba godzin zajęć w bloku zajęć ogólnych: 180
 • Liczba godzin zajęć w bloku zajęć specjalności: 360

(w przypadku braku wyboru specjalności jest to 360 godzin wybieranych dodatkowo spośród bloku zajęć do wyboru przez studenta).

Spośród zajęć do wyboru w ofercie znajdują się m.in.:

 • Dzieje militarne człowieka,
 • Dzieje muzyki rockowej,
 • Dzieje Wielkopolski w XIX i XX wieku,
 • Unia Europejska – narodziny, rozwój i funkcjonowanie,
 • Media wizualne w warsztacie historyka,
 • Morskie imperia Hiszpanii i Wielkiej Brytanii,
 • Opozycja demokratyczna w PRL. Czytanie krytyczne narracji biograficznych,
 • Społeczeństwo i media w epoce globalizacji,
 • Totalitaryzm i autorytaryzm pozaeuropejski,
 • Wielokulturowa Europa,
 • Sport w polityce. Polityka w sporcie,
 • Neografia,
 • Centra i peryferie w globalnym świecie,
 • Żydzi i judaizm poprzez wieki.

Praca po studiach

 • praca wymagająca wiedzy ogólnohumanistycznej,
 • praca w instytucjach samorządowych i państwowych,
 • praca w szkole,
 • praca w archiwum,
 • praca w instytucjach kulturalnych, muzealnych i mediach.

Rekrutacja na kierunek Historia