Historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Specjalność na kierunku Historia do wyboru od II semestru I rok studiów I stopnia.

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Specjalność, która przygotowuje do pracy w różnego typu archiwach (państwowych, zakładowych, komercyjnych, kościelnych), urzędach administracji państwowej i samorządowej, w oddziałach zbiorów specjalnych bibliotek i muzeów oraz firmach zajmujących się archiwizacją i digitalizacją danych. Blok zajęć specjalności obejmuje przedmioty związane z metodyką pracy archiwalnej i zarządzaniem dokumentacją, w tym prowadzeniem kancelarii i organizacją pracy biurowej. Ponadto studenci/ki poznają historię administracji i archiwów, prawo archiwalne oraz uczą się zasad pracy archiwisty z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Program specjalności obejmuje praktyki zawodowe w archiwach i urzędach.

Rekrutacja na kierunek Historia

Specjalność działa także na II stopniu studiów i uruchamiana jest od I semestru.