Historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Opis kierunku

Studia licencjackie na specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to:

 • interesujący i nowoczesny program studiów, który łączy w sobie wiedzę ogólnohistoryczną ze specjalistyczną;
 • pogłębiony kurs historii, od pradziejów do współczesności;
 • przedmioty zawodowe, pozwalające zdobyć umiejętności w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją;
 • języki przydatne w pracy archiwisty: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski;
 • praktyki zawodowe w archiwach i urzędach.

Atuty kierunku

 • Nowoczesny program kształcenia obejmujący zarówno przedmioty ogólnohistoryczne,  jak i specjalistyczne;
 • Szansa na nabycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu informacji naukowej i zarządzeniem informacją;
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas staży i praktyk w archiwach i urzędach;
 • Rozwijanie własnych zainteresowań w Studenckim Kole Naukowym sekcji archiwistów.

Wybrane przedmioty na studiach

Oprócz podstawowego kursu historii w programie zawarte zostały przedmioty specjalistyczne m.in.:

 • Rozwój form kancelaryjnych,
 • Zarządzanie dokumentacją współczesną,
 • Podstawy archiwistyki,
 • Kancelaria współczesna i współczesne formy kancelaryjne,
 • Historia archiwów polskich,
 • Archiwalne pomocne informacyjne,
 • Archiwa instytucji kulturalnych i naukowych,
 • Prawo archiwalne,
 • Ścieżki międzyprzedmiotowe (do wyboru),
 • Wykłady monograficzne (do wyboru).

Praca po studiach

Studia przygotowują do pracy:

 • w różnego typu archiwach (państwowych, zakładowych, wyodrębnionych, z powierzonym zasobem czy archiwach komercyjnych);
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej;
 • firmach digitalizacyjnych;
 • firmach realizujących kwerendy genealogiczne;
 • w oddziałach zbiorów specjalnych bibliotek i muzeów.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.

Historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Opis kierunku

Studia magisterskie na specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to:

 • interesujący program studiów, który z jednej strony kształci umiejętności zawodowe, z drugiej pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań, dzięki możliwości wyboru części przedmiotów;
 • przedmioty zawodowe, pozwalające zdobyć umiejętności w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją;
 • przedmioty warsztatowe, praktyki i staże oraz zajęcia terenowe dające możliwość zapoznania się z zasadami i warunkami pracy historyka-archiwisty;
 • języki przydatne w pracy archiwisty: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski;
 • praktyki zawodowe w archiwach i urzędach.

Atuty kierunku

 • Nowoczesny program kształcenia, który obejmuje zarówno przedmioty ogólnohistoryczne jak i specjalistyczne;
 • Szansa na zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu informacji naukowej i zarządzeniem informacją;
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas staży i praktyk w archiwach oraz urzędach
 • Rozwijanie własnych zainteresowań dzięki możliwości wyboru części zajęć, a także w Studenckim Kole Naukowym - sekcji archiwistów.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Administracja elektroniczna,
 • Zarządzanie archiwami,
 • Kancelaria tajna i ochrona informacji niejawnych,
 • Badanie dziejów idei politycznych,
 • Regionalistyka i dzieje archiwów wielkopolskich,
 • Archiwa zagraniczne i międzynarodowa współpraca archiwów,
 • Międzyprzedmiotowe ścieżki specjalizacyjne,
 • Objazd naukowy – zajęcia terenowe,
 • Języki nowożytne,
 • Wykłady mistrzowskie (do wyboru).

Praca po studiach

Studia przygotowują do pracy:

 • w różnego typu archiwach (państwowych, zakładowych, wyodrębnionych, z powierzonym zasobem czy archiwach komercyjnych);
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej;
 • firmach digitalizacyjnych;
 • firmach realizujących kwerendy genealogiczne;
 • w oddziałach zbiorów specjalnych bibliotek i muzeów.