Historia, specjalność historia wojskowości

Specjalność na kierunku historia do wyboru od II semestru I rok studiów I stopnia.

Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Przeznaczona dla pasjonatów militariów, armii i historii wojska, dla osób działających w grupach rekonstrukcyjnych, a także tych, którzy chcą zgłębić wiedzę z zakresu dziejów konfliktów zbrojnych (świata i Polski) oraz zrozumieć mechanizmy nimi rządzące.

Program studiów obejmuje przedmioty związane z historią wojen, broni i umundurowania. Zakłada chronologiczne poznanie zagadnień związanych z dziejami militarnymi człowieka oraz warsztatem pracy historyka wojskowości. Specjalność przygotowuje od strony teoretycznej do pracy w służbach mundurowych.

Rekrutacja na kierunek Historia

Specjalność działa także na II stopniu studiów i uruchamiana jest od I semestru.