Historia, specjalność historia wojskowości

Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Historia wojskowości to:

 • Pogłębiony kurs historii, obejmujący okres od pradziejów do współczesności;
 • Przedmioty warsztatowe, dające możliwość zapoznania się z zasadami pracy historyka;
 • Historia wojen w dziejach świata i Polski;
 • Historia wojska, broni, munduru i myśli wojskowej.

Atuty kierunku

Program studiów:

 • pozwala na pogłębienie wiedzy z zakresu dziejów wojskowości;
 • uczy rozumienia problemów współczesnego świata, w tym zwłaszcza konfliktów  militarnych światowych;
 • daje możliwość rozwijania własnych zainteresowań m.in. w działającej przy Zakładzie Historii Wojskowej Sekcji Studentów Historyków Wojskowości oraz dzięki współpracy z grupami rekonstrukcji historycznych.

Wybrane przedmioty na studiach

Oprócz podstawowego kursu historii w programie zawarte zostały przedmioty specjalistyczne m.in.:

 • Polska historiografia wojskowa,
 • Sztuka wojenna świata starożytnego,
 • Warsztat pracy historyka wojskowego,
 • Wojskowość średniowiecza,
 • Wojskowość nowożytna do końca XVIII w.,
 • Broń i barwa w starożytności i średniowieczu,
 • Zastosowanie kartografii w badaniach historyczno-wojskowych,
 • Wojskowość w XIX w.,
 • Wojskowość w XX i XXI w.,
 • Nauki pomocnicze historii wojskowości,
 • Ścieżki międzyprzedmiotowe (do wyboru),
 • Wykłady monograficzne (do wyboru).

Praca po studiach

Studia przygotowują do podjęcia pracy:

 • wymagającej wiedzy ogólnohumanistycznej i specjalistycznej historyczno-wojskowej;
 • w środowiskach grup rekonstrukcyjnych;
 • aplikowania do Narodowych Sił Rezerwy;
 • od strony teoretycznej do ubiegania się do podjęcia służby w Wojsku Polskim i innych służbach mundurowych.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.

Historia, specjalność historia wojskowości

Studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Studia magisterskie z historii wojskowości to:

 • Pogłębiony kurs historii, obejmujący okres od pradziejów do współczesności;
 • Przedmioty warsztatowe, dające możliwość zapoznania się z zasadami pracy historyka;
 • Historia wojen w dziejach świata i Polski;
 • Historia wojska, broni, munduru i myśli wojskowej.

Atuty kierunku

Program studiów pozwala:

 • na pogłębienie wiedzy z zakresu dziejów wojskowości;
 • uczy rozumienia problemów współczesnego świata, w tym zwłaszcza konfliktów militarnych;
 • daje możliwość rozwijania własnych zainteresowań m.in. w działającej przy Zakładzie Historii Wojskowej Sekcji Studentów Historyków Wojskowości oraz dzięki współpracy z grupami rekonstrukcji historycznych

Wybrane przedmioty na studiach

 • Rola dowódców w dziejach,
 • Dzieje wojen morskich,
 • Pola bitew,
 • Wpływ postępu techniki na przemiany wojskowości,
 • Ekonomiczne uwarunkowania wojen,
 • Myśl wojskowa,
 • Turystyka militarna,
 • Muzealnictwo wojskowe,
 • Wykład mistrzowski (do wyboru),
 • Ścieżki międzyprzedmiotowe (do wyboru).

Praca po studiach

Studia przygotowują do podjęcia pracy:

 • wymagającej wiedzy ogólnohumanistycznej i specjalistycznej historyczno-wojskowej;
 • w środowiskach grup rekonstrukcyjnych;
 • aplikowania do Narodowych Sił Rezerwy;
 • od strony teoretycznej do ubiegania się do podjęcia służby w Wojsku Polskim i innych służbach mundurowych.