Historia, specjalność kultura klasyczna

Specjalność działa na II stopniu studiów i uruchamiana jest od I semestru.

Rekrutacja na kierunek Historia - studia magisterskie

Opis wkrótce.