studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis studiów

Mediewistyka to specjalność oferująca:

Atuty kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Oprócz podstawowego kursu historii w programie zawarte zostały przedmioty specjalistyczne m.in.:

Praca po studiach

Studia przygotowują do pracy:

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.

Historia, specjalność mediewistyka

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

Studia magisterskie z mediewistyki oferują:

 • Pogłębione studia nad dziejami średniowiecza europejskiego i polskiego;
 • Możliwość zdobycia konkretnych umiejętności podczas zajęć warsztatowych, zapoznania się z pracą historyka- mediewisty;
 • Szczegółowe studia z zakresu nauk pomocniczych historii m.in. dyplomatyki, paleografii, kodykologii, genealogii, heraldyki, sfragistyki, numizmatyki i innych;
 • Staże w muzeach i bibliotekach wielkopolskich

Atuty kierunku

 • Program studiów, który pozwala na wszechstronne poznanie średniowiecza, obejmujący przedmioty o tematyce społeczno-gospodarczej, politycznej, ale też dotyczące kultury, w tym życia codziennego i wyobrażeń ludzi średniowiecza;
 • Pogłębione studia nad naukami pomocniczymi historii oraz zajęcia warsztatowe;
 • Możliwość rozwijania własnych zainteresowań związanych na przykład z działalnością w bractwach czy grupach rekonstrukcji historycznych.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Badania archiwalne mediewisty,
 • Łacina średniowieczna,
 • Piśmiennictwo średniowiecza,
 • Nauka w średniowieczu,
 • Wielkie dyskusje polskiej mediewistyki,
 • Instytucje polityczne średniowiecza,
 • Mediewalizm w kulturze,
 • Ścieżki międzyprzedmiotowe (do wyboru),
 • Wykłady mistrzowskie (do wyboru).

Praca po studiach

Studia przygotowują do pracy:

 • w muzeach i bibliotekach naukowych,
 • instytucjach kultury i grupach rekonstrukcji historycznych,
 • w charakterze animatorów kultury w środowiskach lokalnych, a także w roli specjalistów do spraw ochrony dziedzictwa narodowego.