Historia, specjalność mediewistyka

Specjalność na kierunku Historia do wyboru od II semestru I rok studiów I stopnia.

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Specjalność dla osób o sprecyzowanych zainteresowaniach, chcących zgłębiać wiedzę o średniowieczu, a także tych, którzy interesują się lub działają w grupach rekonstrukcyjnych.

Program specjalności koncentruje się na szczegółowym poznaniu dziejów epoki w zakresie polskim i europejskim, obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe z zakresu nauk pomocniczych historii (dyplomatyki, paleografii, genealogii, heraldyki, sfragistyki, numizmatyki itd.), które zapoznają studentów/studentki ze specyfiką źródeł średniowiecznych i metodyką pracy historyka-mediewisty. Program przewiduje staże w instytucjach kultury i muzeach wielkopolskich.

Rekrutacja na kierunek Historia

Specjalność działa także na II stopniu studiów i uruchamiana jest od I semestru.