Historia, specjalność nauczycielska

Specjalność na kierunku Historia do wyboru od II semestru I rok studiów I stopnia.

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Specjalność dla wszystkich zainteresowanych pracą w sektorze edukacji, przede wszystkim nauczycieli, ale też animatorów i edukatorów kultury historycznej. W ramach specjalności studenci i studentki uczestniczą w zajęciach z zakresu dydaktyki ogólnej, kierunkowej, pedagogiki i psychologii.

W programie specjalności znajdują się także takie przedmioty jak: emisja głosu, historia w sferze publicznej, regionalizm w edukacji historycznej, literatura piękna i sztuki wizualne w edukacji historycznej, które poszerzają i wzbogacają wiedzę z zakresu kultury historycznej oraz kształcą umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela i edukatora historii.

Podczas studiów studenci/studentki zdobywają praktyczne umiejętności w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych. Studia licencjackie ze specjalnością nauczycielską przygotowują studentki i studentów do realizacji nauczycielskich studiów magisterskich w zakresie historii, będących podstawą uzyskania kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Rekrutacja na kierunek Historia

Specjalność działa także na II stopniu studiów i uruchamiana jest od I semestru.