Historia, specjalność nauczycielska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Opis kierunku

 • Nowoczesny program studiów, który łączy wiedzę ogólnohistoryczną z zawodową;
 • Przedmioty, które obejmują wiedzę historyczną od pradziejów do współczesności;
 • Przedmioty warsztatowe, dające możliwość zapoznania się z zasadami pracy historyka;
 • Przedmioty specjalistyczne z zakresu dydaktyki historii, pedagogiki, psychologii;
 • Interdyscyplinarne wykłady, konwersatoria, warsztaty oraz ćwiczenia w zakresie szkolnej edukacji historycznej, wiedzy o społeczeństwie, edukacji europejskiej, edukacji regionalnej, edukacji międzykulturowej, kultury historycznej;
 • Praktyki pedagogiczne (ogólnopedagogiczne oraz przedmiotowe).

Atuty kierunku

 • Interesujący i nowoczesny program studiów, który łączy wiedzę ogólnohistoryczną ze specjalistyczną określoną standardami kształcenia nauczycieli;
 • Różne formy i metody kształcenia - wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty, grupa ekspercka, studium przypadku, debata, storytelling, wywiad zogniskowany;
 • Praktyki zawodowe w szkołach;
 • Możliwość uczestniczenia w różnych formach animacji kultury historycznej - muzea, teatr, placówki szkolno-wychowawcze i społeczno-artystyczne.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy pedagogiki,
 • Podstawy psychologii,
 • Emisja głosu,
 • Dydaktyka historii w szkole podstawowej,
 • Prawne aspekty zawodu nauczyciela,
 • Regionalizm w edukacji historycznej,
 • Kultura historyczna,
 • Literatura w edukacji historycznej,
 • Wykłady monograficzne (do wyboru),
 • Edukacja międzykulturowa,
 • Ścieżki międzyprzedmiotowe (do wyboru),
 • Język nowożytny.

Praca po studiach

Studia przygotowują do zawodu nauczyciela historii i historii i społeczeństwa w szkole podstawowej.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.

Historia, specjalność nauczycielska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Opis kierunku

 • Nowoczesny program studiów, który łączy wiedzę ogólnohistoryczną z zawodową;
 • Przedmioty specjalistyczne z zakresu dydaktyki historii, pedagogiki, psychologii;
 • Interdyscyplinarne wykłady, konwersatoria, warsztaty oraz ćwiczenia w zakresie szkolnej edukacji historycznej, wiedzy o społeczeństwie, edukacji europejskiej, edukacji regionalnej, edukacji międzykulturowej, kultury historycznej;
 • Praktyki pedagogiczne (ogólnopedagogiczne oraz przedmiotowe).

Atuty kierunku

 • Interesujący i nowoczesny program studiów, który łączy wiedzę ogólnohistoryczną ze specjalistyczną określoną standardami kształcenia nauczycieli;
 • Różne formy i metody kształcenia - wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty, grupa ekspercka, studium przypadku, debata, storytelling, wywiad zogniskowany;
 • Praktyki zawodowe w szkołach;
 • Możliwość uczestniczenia w różnych formach animacji kultury historycznej - muzea, teatr, placówki szkolno-wychowawcze i społeczno-artystyczne.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Psychologia,
 • Pedagogika,
 • Dydaktyka historii,
 • Historia-społeczeństwo-kultura,
 • Praktyki pedagogiczne,
 • Wykłady mistrzowskie (do wyboru),
 • Ścieżki międzyprzedmiotowe.

Praca po studiach

Studia przygotowują do zawodu nauczyciela historii i historii i społeczeństwa.