Historia, specjalność polityka i media w dziejach

Specjalność na kierunku Historia do wyboru od II semestru I rok studiów I stopnia.

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

 • Uniwersalny, pogłębiony kurs historii, obejmujący okres od pradziejów do współczesności;
 • Przedmioty warsztatowe, dające możliwość zapoznania się z zasadami pracy historyka;
 • Myśl polityczna (idee), instytucje polityczne, praktyka polityczna;
 • Studia historyczne w powiązaniu z politologią i medioznawstwem;
 • Możliwe praktyki zawodowe i wolontariat.

Atuty kierunku

 • Nowoczesny interdycyplinarny program łączący wiedzę historyczną z politologią, socjologią i kulturoznawstwem;
 • Możliwość zdobycia praktycznych umiejętności warsztatu historyka i dziennikarza;
 • Zdobycie szerokiej wiedzy i kompetencji z zakresu polityki polskiej i światowej, która w szczególności pozwala studentom analizować problemy polityczne i społeczne, umożliwia prowadzenie kampanii wyborczych i zarządzania różnymi instytucjami administracji państwowej i samorządowej.

Wybrane przedmioty na studiach

Oprócz podstawowego kursu historii w programie zawarte zostały przedmioty specjalistyczne m.in.:

 • Wprowadzenie do kultury politycznej i medioznawstwa,
 • Podstawy komunikacji społecznej,
 • Historia mediów,
 • Podstawy warsztatu dziennikarskiego,
 • Rytuały i symbole polityczne,
 • Historia propagandy,
 • Mechanizmy sprawowania władzy,
 • Idee polityczne w Europie do 1789 roku,
 • Polska myśl polityczna epoki przedrozbiorowej,
 • Polska myśl polityczna XX wieku,
 • Instytucje polityczne i media w XX wieku,
 • Wykłady monograficzne (do wyboru),
 • Ścieżki międzyprzedmiotowe (do wyboru).

Praca po studiach

Osoby po kierunku mogą pracować m.in. w:

 • administracji państwowej,
 • organach samorządowych i organizacjach społecznych,
 • partiach politycznych i biurach poselskich,
 • dyplomacji,
 • mediach w zawodzie dziennikarza.
 • Rekrutacja na kierunek Historia

Historia, specjalność polityka i media w dziejach

Rekrutacja na kierunek Historia, specjalność wybierana jest po pierwszym semestrze.

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

 • Uniwersalny, pogłębiony kurs historii, obejmujący okres od pradziejów do współczesności;
 • Przedmioty warsztatowe, dające możliwość zapoznania się z zasadami pracy historyka;
 • Program został przygotowany w oparciu o triadę: myśl polityczna (idee), instytucje polityczne i praktyka polityczna;
 • Studia historyczne w powiązaniu z politologią i medioznawstwem;
 • Możliwe praktyki zawodowe i wolontariat.

Atuty kierunku

 • Nowatorski program łączący wiedzę historyczną z politologią, socjologią i kulturoznawstwem;
 • Możliwość zdobycia praktycznych umiejętności warsztatu historyka i dziennikarza;
 • Zdobycie szerokiej wiedzy  i kompetencji z zakresu polityki polskiej i światowej, która w szczególności pozwala studentom analizować problemy polityczne i społeczne, umożliwia prowadzenie kampanii wyborczych i zarządzania różnymi instytucjami administracji państwowej i samorządowej

Wybrane przedmioty na studiach

 • Mechanizmy sprawowania władzy,
 • Publicystyka historyczna i polityczna,
 • Protokół dyplomatyczny i etykieta polityczna,
 • Historia propagandy,
 • Rytuały i symbole polityczne,
 • Teorie i mechanizmy funkcjonowania mediów,
 • Marketing polityczny i medialny,
 • Terroryzm a przekazy medialne,
 • Zakulisowe mechanizmy życia politycznego,
 • Ścieżki międzyprzedmiotowe (do wyboru),
 • Wykłady mistrzowskie (do wyboru).

Praca po studiach

Studia przygotowują do podjęcia pracy w:

 • administracji państwowej,
 • organach samorządowych i organizacjach społecznych,
 • partiach politycznych i biurach poselskich,
 • dyplomacji,
 • mediach w zawodzie dziennikarza.