Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis kierunku

Jest to unikatowy w skali kraju kierunek studiów będący połączeniem wiedzy i umiejętności z zakresu języka polskiego i historii. Humanistyka w szkole to nowoczesna, interdyscyplinarna propozycja studiów przygotowana wspólnie przez Wydział Historii oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej. Studia, przeznaczone są dla osób zainteresowanych wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu historii i języka polskiego oraz rozważają możliwość pracy w szkole podstawowej i ponadpodstawowej po ukończeniu studiów magisterskich.

W programie studiów znajduje się  szeroki wachlarz przedmiotów z zakresu kolejnych epok historycznych, literaturoznawstwa, językoznawstwa, a także z dydaktyki historii i języka polskiego, psychologii i pedagogiki.

Podczas studiów studenci i studentki zdobywają praktyczne umiejętności w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych pedagogicznych oraz przedmiotowych - z historii i języka polskiego w szkole podstawowej. Studia licencjackie przygotowują studentki i studentów do realizacji nauczycielskich studiów magisterskich będących podstawą uzyskania kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela historii i języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Atuty kierunku

Prezentowany kierunek to I etap przygotowań do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie dwóch przedmiotów: historii i języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Jest to unikatowy w skali kraju kierunek studiów będący połączeniem wiedzy i umiejętności z zakresu języka polskiego i historii. Studia II stopnia są kontynuacją studiów I stopnia Humanistyka w szkole.

W programie studiów znajduje się  szeroki wachlarz przedmiotów pogłębiających wiedzę i doskonalących umiejętności badawcze z zakresu kolejnych epok historycznych, literaturoznawstwa, językoznawstwa, a także z dydaktyki historii i języka polskiego, psychologii i pedagogiki.

Podczas studiów studenci i studentki zdobywają praktyczne umiejętności w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych pedagogicznych oraz przedmiotowych - z historii i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem pełnych kwalifikacji  do wykonywania zawodu nauczyciela historii i języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Atuty kierunku

Studia magisterskie Humanistyka w szkole pozwalają zdobyć kwalifikacje do zawodu nauczyciela w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zakresie dwóch przedmiotów humanistycznych – historii i języka polskiego.

Dzięki przedmiotom o charakterze badawczym, bogatej puli przedmiotów do wyboru oraz seminariom magisterskim, Humanistyka w szkole otwiera także drogę do dalszej kariery naukowej  (studia III stopnia, doktoranckie).