Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis kierunku

Studia, które kompleksowo przygotują Cię do zawodu nauczyciela w zakresie dwóch przedmiotów: historii i języka polskiego! Humanistyka w szkole to nowoczesna, interdyscyplinarna propozycja studiów przygotowana wspólnie przez Instytut Filologii Polskiej i Instytut Historii. Dzięki temu połączeniu studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu dwóch kierunków humanistycznych oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych do nauczania historii i języka polskiego w szkole podstawowej. Praktyczny profil i modułowy program studiów zapewniają pełne i rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej, co zwiększa szanse absolwentów tego kierunku na rynku pracy.

Atuty kierunku

To studia, które mają niezwykle praktyczny wymiar. Studenci realizują 180 godzin praktyk z zakresu dydaktyki historii i języka polskiego, ale również z pedagogiki i psychologii. Proces kształcenia obejmuje także elementy dydaktyki.