Informatyka

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Absolwent studiów informatycznych pierwszego stopnia może pracować jako młodszy programista, analityk, tester czy projektant. Znaczna część absolwentów kierunku informatyka naszego Wydziału z powodzeniem podejmuje własną działalność gospodarczą w dziedzinie usług informatycznych.

Informatyka

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Program studiów drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM składa się głównie z przedmiotów specjalizacyjnych, monograficznych i fakultatywnych. Zapewniony jest szeroki wybór przedmiotów, tak aby student mógł zająć się głównie tymi dziedzinami informatyki, które go najbardziej interesują. Oferowane przedmioty specjalizacyjne dotyczą zarówno praktycznych aspektów informatyki, jak i jej teoretycznych podstaw. Szereg wykładów dotyczy kilku szczególnie intensywnie rozwijających się działów współczesnej informatyki: algorytmika i inżynieria programowania, technologie internetowe, sieci i bezpieczeństwo systemów.

Studenci będą mieli szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej, jak i w trakcie zajęć. Swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne będą mogli doskonalić na zajęciach studenckich kół naukowych działających na Wydziale.

Absolwent studiów informatycznych może pracować jako młodszy programista, analityk, tester czy projektant. Znaczna część absolwentów kierunku informatyka naszego Wydziału z powodzeniem podejmuje własną działalność gospodarczą w dziedzinie usług informatycznych.