Komunikacja europejska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Kierunek komunikacja europejska jest adresowany do osób o szerokich zainteresowaniach humanistycznych i społecznych, poszukujących nowoczesnej interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej i pragnących podnieść swoje kompetencje praktyczne w zakresie komunikacji interpersonalnej. Zaproszenie kierujemy do absolwentów polskich oraz zagranicznych szkół średnich wszelkiego typu. Komunikacja europejska oferuje otwarte wykształcenie zgodne z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy. Student nauczy się zarządzać relacjami interpersonalnymi, diagnozować różnego typu procesy społeczne, skutecznie wykorzystywać komunikację wirtualną, pozna podstawy działań promocyjnych. Wiedza praktyczna przekazywana studentom jest umiejscowiona w szerokim kontekście historycznym, prawnym, filologicznym i kulturoznawczym.

Atuty kierunku

Komunikacja europejska łączy nowoczesną humanistykę teoretyczną z doświadczeniem praktyków w zakresie komunikacji biznesowej, medialnej i publicznej. Program kierunku przewiduje realizację połowy zajęć w formie warsztatów. Uwzględnia 360 godzin praktyk na każdym poziomie studiów. W ramach programu Compare your culture studenci mogą uczestniczyć w  zajęciach prowadzonych przez znakomitych wykładowców z całego świata, a w ramach modułu "Przybliżenia" odbywać wizyty studyjne w europejskich stolicach.

Specjalności w ramach kierunku

 • Dyplomacja publiczna,
 • Retoryka stosowana.


Wybrane przedmioty na studiach

 • Komunikacja kulturowa i podstawy komunikacji społecznej,
 • Warsztat z edytorstwa,
 • Visual culture,
 • Interpretacja tekstu popkultury,
 • Nowa komunikacja medialna,
 • Technologie informacyjne,
 • Sztuka wystąpień publicznych,
 • PR w mediach społecznościowych,
 • Zarządzanie informacją w dyplomacji publicznej,
 • Warsztaty kreatywnego pisania.

Praca po studiach

Absolwenci komunikacji europejskiej doskonale odnajdują się na współczesnym rynku pracy. Są cenionymi pracownikami działów promocji, marketingu i PR, zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i publicznych. Rozwijają karierę  w małych firmach, start-upach, agencjach reklamowych czy międzynarodowych korporacjach. Po ukończeniu komunikacji europejskiej znajdują również zatrudnienie w instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych oraz w mediach tradycyjnych i internetowych.

Komunikacja europejska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Kierunek komunikacja europejska jest adresowany do osób o szerokich zainteresowaniach humanistycznych i społecznych, poszukujących nowoczesnej interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej i pragnących podnieść swoje kompetencje praktyczne w zakresie komunikacji interpersonalnej. Zaproszenie kierujemy do absolwentów polskich oraz zagranicznych szkół średnich wszelkiego typu. Komunikacja europejska oferuje otwarte wykształcenie zgodne z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy. Student nauczy się zarządzać relacjami interpersonalnymi, diagnozować różnego typu procesy społeczne, skutecznie wykorzystywać komunikację wirtualną, pozna podstawy działań promocyjnych. Wiedza praktyczna przekazywana studentom jest umiejscowiona w szerokim kontekście historycznym, prawnym, filologicznym i kulturoznawczym.

Atuty kierunku

Komunikacja europejska łączy nowoczesną humanistykę teoretyczną z doświadczeniem praktyków w zakresie komunikacji biznesowej, medialnej i publicznej. Program kierunku przewiduje realizację połowy zajęć w formie warsztatów. Uwzględnia 360 godzin praktyk na każdym poziomie studiów. W ramach programu Compare your culture studenci mogą uczestniczyć w  zajęciach prowadzonych przez znakomitych wykładowców z całego świata, a w ramach modułu "Przybliżenia" odbywać wizyty studyjne w europejskich stolicach.

Specjalności w ramach kierunku

 • Media relations,
 • Zarządzanie instytucjami kultury.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Research i zarządzanie informacją,
 • Kultura w Web. 2.0,
 • Opracowanie stylistyczne i redakcja tekstu,
 • Podstawy makro- i mikroekonomii,
 • Podstawy webmasteringu,
 • Startup i network,
 • Podstawy komunikacji w nowych mediach,
 • Organizacja i zarządzanie eventami,
 • Własność intelektualna w mediach.

Praca po studiach

Absolwenci komunikacji europejskiej doskonale odnajdują się na współczesnym rynku pracy. Są cenionymi pracownikami działów promocji, marketingu i PR, zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i publicznych. Rozwijają karierę  w małych firmach, start-upach, agencjach reklamowych czy międzynarodowych korporacjach. Po ukończeniu komunikacji europejskiej znajdują również zatrudnienie w instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych oraz w mediach tradycyjnych i internetowych.