Kulturoznawstwo

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Opis studiów

Siła „perspektywy kulturoznawczej”, do której nasi absolwenci odwołują się tak chętnie, to interdyscyplinarna orientacja tych studiów. Zapewnia ona erudycję, ale i krytyczne spojrzenie na zjawiska kultury. Specyficzne usytuowanie studiów kulturoznawczych między naukami humanistycznymi i społecznymi gwarantuje szeroki punkt widzenia i znaczną elastyczność. Profesjonalna aktywność w dziedzinie kultury nie musi oznaczać zamykania się w wąskich niszach - gruntowane wykształcenie humanistyczne – może przydawać się w wielu obszarach zawodowej aktywności. Dlatego proponujemy wielorakie ścieżki studiowania, które pozwolą na indywidualny dobór przedmiotów składających się na takie obszary jak animacja kultury, krytyka artystyczna, kultura partycypacji i aktywizmu czy kultura popularna.

Atuty kierunku

Kultura jako przedmiot badań jest czymś niezwykle żywym, ulotnym i podatnym na zmiany. Stawia to przed nami wymóg elastyczności oraz ciągłego aktualizowania programu i treści przedmiotów. Nasza kadra posiada po temu wszelkie kompetencje, wielu naszych pracowników trzyma rękę na pulsie współpracując bądź współtworząc instytucje kultury w kraju i za granicą. Specyfika kulturoznawstwa sprawia również, że nasi studenci nie mają problemów ze znalezieniem ciekawej oferty programowej za granicą.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Historia teatru i widowiska,
 • Historia filmu,
 • Historia sztuki,
 • KIultura audiowizualna,
 • Filozofia współczesna,
 • Zarządzanie instytucjami kultury,
 • Wiedza o kulturach miasta,
 • Kulturowe teorie literatury,
 • Kultury alternatywne,
 • Historia fotografii.

Praca po studiach

Nasi absolwenci:

 • pracują w instytucjach kultury,
 • współtworzą ważne inicjatywy artystyczne w Polsce i wielu krajach Europy,
 • prowadzą działalność animacyjną, społeczną, artystyczną w wielu stowarzyszeniach,
 • tworzą również poznańską kulturę klubową,
 • współtworzą obieg wydawniczy i krytyczno-artystyczny, są związani z wieloma czasopismami i wydawnictwami.

Zajmują się także innymi dziedzinami: wśród naszych byłych studentów są pracownicy w obszarze mediów, reklamy, turystyki kulturowej, biznesu.

Kulturoznawstwo

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 80

Opis studiów

Kształcimy kompetencje twórcze, krytyczne i badawcze:

 • prezentujemy najnowsze osiągnięcia w teorii i badaniach kulturowych,
 • analizujemy media, sferę publiczną, miasto, sztukę, gospodarkę, życie codzienne w perspektywie kulturowej,
 • proponujemy zaawansowaną wiedzę o kulturach historycznych i współczesnych,
 • uczymy pracy twórczej i współpracy w zespołach profesjonalnych,
 • przygotowujemy praktyków działających w sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym,
 • przygotowujemy przyszłych badaczy kultury.

Atuty kierunku

Kultura jako przedmiot badań jest czymś niezwykle żywym, ulotnym i podatnym na zmiany. Stawia to przed nami wymóg elastyczności oraz ciągłego aktualizowania programu i treści przedmiotów. Nasza kadra posiada po temu wszelkie kompetencje, wielu naszych pracowników trzyma rękę na pulsie współpracując bądź współtworząc instytucje kultury w kraju i za granicą. Specyfika kulturoznawstwa sprawia również, że nasi studenci nie mają problemów ze znalezieniem ciekawej oferty programowej za granicą.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Kultura popularna i media,
 • Audiowizualne praktyki artystyczne,
 • Netnografia,
 • Współczesny rynek filmowy,
 • Performatyka,
 • Edukacja kulturalna i artystyczna,
 • Miasto jako sfera publiczna,
 • Przedsiębiorczość i polityka kulturalna,
 • Publicystyka i krytyka artystyczna.

Praca po studiach

Nasi Absolwenci pracują w instytucjach kultury, współtworzą ważne inicjatywy artystyczne w Polsce i wielu krajach Europy, prowadzą działalność animacyjną, społeczną, artystyczną w wielu stowarzyszeniach, tworzą również poznańską kulturę klubową. Współtworzą obieg wydawniczy i krytyczno-artystyczny, są związani z wieloma czasopismami i wydawnictwami. Zajmują się także innymi dziedzinami: wśród naszych byłych studentów są pracownicy w obszarze mediów, reklamy, turystyki kulturowej, biznesu.