Kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

.

Opis kierunku

Życie w XXI wieku to w dużym stopniu kontakty i komunikacja pomiędzy przedstawicielami różnych kultur. Program stanowi wyjście naprzeciw wyzwaniom globalizującego się świata. Dlatego w ramach programu zwracamy szczególną uwagę, aby pomagać przyszłym absolwentom:

  • odkrywać, że kultura ma ogromne znaczenie dla rozwoju i powodzenia  współczesnych społeczeństw i organizacji,
  • rozumieć, jak kultura działa i w jaki sposób przyczynia się do podniesienia jakości komunikacji i współpracy w zmieniającym się świecie,
  • rozwijać kulturową i międzykulturową inteligencję, która okazuje się niezbędna we współczesnym środowisku pracy, sferze publicznej i życiu prywatnym.

Atuty kierunku

Kultura jako przedmiot badań jest czymś niezwykle żywym i podatnym na zmiany. Stawia to przed nami wymóg znacznej elastyczności oraz ciągłego aktualizowania programów. Nasza kadra posiada po temu wszelkie kompetencje, wielu naszych pracowników trzyma rękę na pulsie trwale współpracując bądź współtworząc instytucje kultury w kraju i za granicą. Specyfika studiów kulturoznawczych sprawia również, że nasi studenci nie mają problemów z dopasowaniem sobie ciekawej oferty programowej za granicą.

Praca po studiach

Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, współtworzą ważne inicjatywy artystyczne w Polsce i wielu krajach Europy, prowadzą działalność animacyjną, społeczną, artystyczną w wielu stowarzyszeniach, tworzą również poznańską kulturę klubową. Współtworzą obieg wydawniczy i krytyczno-artystyczny, są związani z wieloma czasopismami i wydawnictwami. Zajmują się także innymi dziedzinami: wśród naszych byłych studentów są pracownicy w obszarze mediów, reklamy, turystyki kulturowej, biznesu.