Lingwistyka stosowana

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis kierunku

Lingwistyka stosowana to studia przeznaczone dla osób z pasją poznawczą i wytrwałością w nauce. Umożliwiają nauczenie się dwóch języków obcych, niemieckiego i angielskiego, na najwyższym poziomie, oraz trzeciego języka obcego (hiszpański, francuski, włoski, rosyjski).

Specjalności w ramach kierunku

  • glottodydaktyczna,
  • translatoryczna.

W ramach specjalizacji glottodydaktycznej przygotowujemy studentów do nauczania języka niemieckiego i angielskiego. Absolwenci mogą także podjąć pracę jako doradcy metodyczni oraz lektorzy w prywatnych szkołach językowych. Przedmioty, które oferujemy studentom tej specjalizacji to, między innymi, psychologia, pedagogika, psycholingwistyka, przekład w dydaktyce.

W ramach specjalizacji translatorycznej przygotowujemy do zawodu tłumacza. Oferujemy przedmioty głównie dotyczące tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. Oprócz tego studenci uczą się tłumaczeń tekstów specjalistycznych, przekładu audiowizualnego i literackiego. Zajęcia z tłumaczeń ustnych odbywają się w doskonale wyposażonej, nowoczesnej sali multimedialnej. Dzięki nowoczesnym kabinom, symulującym pracę tłumaczy kabinowych, istnieje możliwość ćwiczenia także trudniejszych technik tłumaczenia ustnego.

Od kandydatów oczekujemy znajomości języka niemieckiego i angielskiego na poziomie B1.

Zapisz się - specjalność lingwistyka stosowana

Zapisz się - specjalność lingwistyka stosowana (grupa bez znajomości języka niemieckiego)

Lingwistyka stosowana

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis kierunku

Studia magisterskie w zakresie lingwistyki stosowanej w tej grupie zapewniają dalsze podnoszenie kompetencji językowej w zakresie dwóch kierunkowych języków, niemieckiego i angielskiego oraz języka trzeciego wybranego w ramach lektoratu. Ponadto oferują przygotowanie do podjęcia przyszłej pracy w ramach specjalizacji translatorycznej, translatoryczno – biznesowej i glottodydaktycznej.

Specjalności w ramach kierunku

W ramach specjalizacji translatoryczno-biznesowej oferujemy kompleksowe iwszechstronne przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Oprócz tłumaczeń tekstów ekonomicznych studenci uzyskają wiedzę na temat szeroko pojętej komunikacji ustnej i pisemnej w języku niemieckim i angielskim w biznesie. Po ukończeniu studiów można znaleźć zatrudnienie w: przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym, biurach tłumaczeń specjalizujących się w tłumaczeniu tekstów ekonomicznych, firmach outsourcingowych świadczących usługi dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, bankach – w obsłudze klienta zagranicznego, jako tłumacz w strukturach UE związanych z ekonomią. Po ukończeniu tej specjalizacji można także pracować jako tłumacz-freelancer.

Specjalizacja glottodydaktyczna przygotowuje do nauczania dwóch języków obcych, niemieckiego i angielskiego z uwzględnieniem wyzwań współczesnej szkoły w Polsce i Europie, tj. przygotowaniem do pracy w środowisku wielokulturowym. Absolwenci tej specjalizacji mogą pracować jako nauczyciele w szkołach państwowych i prywatnych, lektorzy, doradcy metodyczni, ale także jako redaktorzy w wydawnictwach, konsultanci ds. programowych, nauczyciele języków specjalistycznych. Absolwenci specjalizacji glottodydaktycznej doskonale realizują się także w innych zawodach wymagających umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów w języku obcym. Zajęcia w ramach specjalizacji translatorycznej obejmują przedmioty przygotowujące do pracy w charakterze tłumacza i dokumentalisty-tłumacza języka niemieckiego w zakresie tłumaczenia tekstów pisanych, w tym zwłaszcza specjalistycznych z dziedziny ekonomii i prawa, tekstów użytkowych, takich jak informacje o produktach, instrukcje, teksty reklamowe oraz tłumaczenia konsekutywnego.

W ramach wszystkich specjalizacji zajęcia prowadzone są w języku niemieckim i angielskim.