Lingwistyka stosowana - grupa bez znajomości języka niemieckiego

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis kierunku

Lingwistyka stosowana to studia przeznaczone dla osób z pasją poznawczą i wytrwałością w nauce. Umożliwiają nauczenie się dwóch języków obcych, angielskiego i niemieckiego, na najwyższym poziomie, oraz trzeciego języka obcego (hiszpański, francuski, włoski, rosyjski).

Od kandydatów oczkujemy znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1. Języka niemieckiego nauczamy od początku.

Celem specjalizacji „asystent językowy” jest wykształcenie absolwenta, posiadającego interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent tej specjalizacji jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych obszarach, a w szczególności w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, administracji lokalnej i centralnej, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, środkach masowego przekazu, turystyce, hotelarstwie i sektorze usług oraz szkolnictwie.