Matematyka

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 3 lata i po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata matematyki. W ramach tych studiów zdobywa się wiedzę i umiejętności z zakresu określonych zagadnień z matematyki oraz uzyskuje się przygotowanie do pracy zawodowej. Program studiów pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, poza przedmiotami wypełniającymi standardy kształcenia na kierunku matematyka, obejmuje szereg przedmiotów specjalizacyjnych z zakresu zastosowań współczesnej matematyki oraz przedmioty informatyczne.

Atuty kierunku

 • szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej, jak i w trakcie zajęć,
 • umiejętności teoretyczne i praktyczne można doskonalić na zajęciach studenckich kół naukowych działających na Wydziale,
 • studenci 3-go roku mają możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu ERASMUS na jednej z wielu uczelni zagranicznych, z którymi Wydział ma podpisane odpowiednie umowy (są to m. in. uczelnie niemieckie, włoskie, portugalskie i hiszpańskie).

Specjalności w ramach kierunku

 • matematyka finansowa i aktuarialna,
 • matematyka stosowana,
 • matematyka teoretyczna.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Wstęp do matematyki,
 • Algebra liniowa,
 • Kombinatoryka,
 • Teoria miary i całki,
 • Geometria różniczkowa.

Praca po studiach

 • Nauczyciel,
 • Badacz,
 • Statystyk.

Matematyka

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 2 lata, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy magistra matematyki. W ramach tych studiów zdobywa się wiedzę z wielu dziedzin matematyki, umiejętności z zakresu wielu zaawansowanych metod matematycznych oraz przygotowanie do pracy zawodowej lub studiów doktoranckich. Program studiów drugiego stopnia składa się głównie z przedmiotów specjalizacyjnych i fakultatywnych. Zapewniony jest szeroki wybór specjalności i wykładów, tak aby student mógł zająć się głównie tymi dziedzinami matematyki, które go najbardziej interesują. Oferowane przedmioty specjalizacyjne dotyczą zarówno współczesnych teorii matematycznych, jak i ich zastosowań w wielu dziedzinach życia. Studenci mają możliwość wybierania przedmiotów informatycznych, co daje im możliwość podniesienia kwalifikacji również w tym zakresie.

Atuty kierunku

 • Studenci 3-go roku mają możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu ERASMUS na jednej z wielu uczelni zagranicznych, z którymi Wydział ma podpisane odpowiednie umowy (są to m. in. uczelnie niemieckie, włoskie, portugalskie i hiszpańskie),
 • Szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej, jak i w trakcie zajęć,
 • Umiejętności teoretyczne i praktyczne można doskonalić na zajęciach studenckich kół naukowych działających na Wydziale.

Specjalności w ramach kierunku

 • Matematyka finansowa i aktuarialna,
 • Matematyka stosowana,
 • Matematyka teoretyczna.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Analiza zespolona,
 • Elementy przedsiębiorczości,
 • Równania różniczkowe cząstkowe,
 • Algebra,
 • Historia i filozofia matematyki.

Praca po studiach

 • Nauczyciel,
 • Badacz,
 • Statystyk.