Matematyka

studia I stopnia

Opis kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 3 lata i po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata matematyki. W ramach tych studiów zdobywa się wiedzę i umiejętności z zakresu określonych zagadnień z matematyki oraz uzyskuje się przygotowanie do pracy zawodowej. Program studiów pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, poza przedmiotami wypełniającymi standardy kształcenia na kierunku matematyka, obejmuje szereg przedmiotów specjalizacyjnych z zakresu zastosowań współczesnej matematyki oraz przedmioty informatyczne.

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Matematyka

studia II stopnia

Opis kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 2 lata, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy magistra matematyki. W ramach tych studiów zdobywa się wiedzę z wielu dziedzin matematyki, umiejętności z zakresu wielu zaawansowanych metod matematycznych oraz przygotowanie do pracy zawodowej lub studiów doktoranckich. Program studiów drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, składa się głównie z przedmiotów specjalizacyjnych i fakultatywnych. Zapewniony jest szeroki wybór specjalności i wykładów, tak aby student mógł zająć się głównie tymi dziedzinami matematyki, które go najbardziej interesują. Oferowane przedmioty specjalizacyjne dotyczą zarówno współczesnych teorii matematycznych, jak i ich zastosowań w wielu dziedzinach życia. Studenci mają możliwość wybierania przedmiotów informatycznych, co daje im możliwość podniesienia kwalifikacji również w tym zakresie.

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach