Media Interaktywne i Widowiska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Media Interaktywne i Widowiska to kierunek wyróżniający się na tle oferty dydaktycznej polskich ośrodków akademickich. Studia na MIiW proponują interdyscyplinarne podejście w ramach badań nad współczesną kulturą, sztuką i technologią, które realizowane jest głównie w zespołowych działaniach projektowych, opartych na wymianie kompetencji pomiędzy indywidualnymi studentami. Studiowaniu na MIiW-ie ─ poza zdobywaniem wiedzy w obrębie najnowszej humanistyki, teorii mediów, nauk o sztuce i technologii ─ towarzyszy praktyka z zakresu projektowania i działań artystycznych. Kierunek studiów MIiW zakłada taki proces kształcenia, który pozwoli absolwentom w sposób świadomy, odpowiedzialny i twórczy zaplanować ścieżkę̨ swojego rozwoju zawodowego.

Atuty kierunku

Zdecydowana większość zajęć realizowana jest w modelu project-based learning. Atutem studiów jest nakierowanie na najnowsze zjawiska w obszarze nowych mediów i rozwijających się technologii. Studenci poznają ważne z perspektywy współczesności koncepcje naukowe, społeczne, humanistyczne, jak i eksperymentalne zjawiska w sztuce i projektowaniu, co w efekcie pozwala im w sposób niestandardowy posługiwać się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Media interaktywne,
  • Narracje multimedialne,
  • Sztuka współczesna,
  • Sztuka najnowsza,
  • Kultura i technologia,
  • Performans medialny,
  • Wprowadzenie do projektowania zespołowego,
  • Marketing i zarządzanie projektami,
  • Laboratorium mediów.

Praca po studiach

Absolwenci MIiW są bardzo aktywni na rynku pracy. Część osób wybiera pracę w instytucjach kultury lub niezależnych organizacjach pozarządowych realizujących projekty artystyczne, muzyczne, społeczne, edukacyjne; inni znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się kreacją medialną, IT, reklamą, marketingiem, PRem, projektowaniem komunikacji i interakcji, albo decydują się na pracę w charakterze freelancerów jako niezależni twórcy, artyści, kuratorzy, projektanci.