Nauczanie matematyki i informatyki

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis kierunku

Kierunek nauczanie matematyki i informatyki ma na celu kształcenie nauczycieli matematyki i informatyki. Absolwenci studiów I stopnia otrzymają uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela matematyki i informatyki w zakresie zajęć komputerowych w szkołach podstawowych. W toku studiów na tym kierunku studenci zdobędą ogólną wiedzę merytoryczną z matematyki i informatyki w zakresie niezbędnym do nauczania tych przedmiotów. Zostaną również wyposażeni w kompetencje zawodowe i osobiste, które umożliwią im sprostanie wyzwaniom, jakie stawia współczesna szkoła.

Atuty kierunku

 • Szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej, jak i w trakcie zajęć,
 • Umiejętności teoretyczne i praktyczne można doskonalić na zajęciach studenckich kół naukowych działających na wydziale.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Wstęp do algebry i teorii liczb,
 • Geometria analityczna,
 • Logika matematyczna,
 • Dydaktyka matematyki,
 • Repetytorium z matematyki elementarnej.

Praca po studiach

 • Nauczyciel matematyki lub informatyki.

Nauczanie matematyki i informatyki

studia II stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku nauczanie matematyki i informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 2 lata, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy magistra. Celem studiów jest dobre przygotowanie merytoryczne przyszłych nauczycieli matematyki i informatyki oraz wyposażenie ich w kompetencje zawodowe, które umożliwią im sprostanie wyzwaniom jakie stawia współczesna szkoła.

Atuty kierunku

 • Szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej, jak i w trakcie zajęć,
 • Umiejętności teoretyczne i praktyczne można doskonalić na zajęciach studenckich kół naukowych działających na wydziale.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Teoria miary i całki,
 • Algebra,
 • Systemy inteligentne,
 • Dydaktyka informatyki.

Praca po studiach

 • Nauczyciel matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych.