Neurobiologia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Opis studiów

Neurobiologia to powołany w 2015 roku interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia prowadzony obecnie przez cztery poznańskie uczelnie: Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu oraz od nowego roku akademickiego Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Neurobiologia jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki, zajmującą się budową i funkcjonowaniem pojedynczych komórek nerwowych (neuronów) i ich złożonych układów (mózg, rdzeń kręgowy).

Atuty kierunku

Studia na kierunku neurobiologia obejmują bardzo szeroki wachlarz przedmiotów. Studenci poznają najnowocześniejsze metody badania mechanizmów prawidłowego i nieprawidłowego funkcjonowania mózgu, w tym chorób układu nerwowego oraz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w terapii eksperymentalnej. Ponadto należy podkreślić wyjątkowość warunków realizacji unikatowego programu studiów, który łączy wzajemnie uzupełniającą się wiedzę i kompetencje Pracowników różnych Jednostek naukowo-dydaktycznych.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwenci kierunku neurobiologia są kompleksowo przygotowani do podjęcia pracy naukowo-badawczej i specjalistycznej w:

zarówno w kraju, jak i zagranicą, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.