Optometria

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Optometria to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, która rozwiązuje powszechnie występujące problemy wzrokowe. Jest częścią nauki o widzeniu obejmującej badania poznawcze nad procesem widzenia, procedury optometryczne oraz metody terapii widzenia. Na Wydziale Fizyki UAM kształcenie optometrystów prowadzone jest od roku 2000. W ciągu ostatnich lat Wydział istotnie rozbudował infrastrukturę niezbędną do realizacji studiów optometrycznych stając się wiodącym ośrodkiem w Polsce. Powstały nowe, doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne oraz rozpoczęto intensywne kształcenie własnej kadry naukowo-dydaktycznej. Wydział nieustannie poszerza obszary współpracy naukowej, dydaktycznej i technicznej z wieloma ośrodkami akademickimi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami środowiskowymi.

Atuty kierunku

Wydział  dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami do ćwiczeń optometrycznych i terapii widzenia, a umiejętności postępowania z pacjentami studenci zdobywają pod okiem doświadczonych lekarzy okulistów i optometrystów w ramach praktyk. Wielkie znaczenie dla nowoczesnego kształcenia ma Pracownia Fizyki Widzenia i Neuronauki Centrum NanoBioMedycznego wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt badawczy oraz diagnostyczny pozwalający prowadzić badania naukowe na najwyższym, światowym poziomie.

Specjalności w ramach kierunku

 • Optometria Pediatryczna,
 • Optometria Geriatryczna,
 • Terapie Widzenia.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Biofizyka i statystyka medyczna,
 • Patofizjologia człowieka,
 • Fizyka procesu widzenia i modelowanie,
 • Badanie refrakcji,
 • Badania optometryczne,
 • Optometrię kliniczną,
 • Soczewki kontaktowe,
 • Terapie widzenia,
 • Neuronauka.

Praca po studiach

Rynek pracy dla absolwentów optometrii jest dobrze rozwinięty. Obejmuje zakłady optyczne, gabinety optometryczne, oddziały okulistyczne szpitali oraz firmy zajmujące się dystrybucją soczewek kontaktowych. Optometrysta to osoba, która:

 • praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenia pacjentów w pomoce wzrokowe,
 • wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego,
 • określa odstępstwa od norm w celu dobrania i wykonania korekcji,
 • prowadzi rehabilitację układu wzrokowego.