Optometria

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Optometria to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, która rozwiązuje powszechnie występujące problemy wzrokowe. Jest częścią nauki o widzeniu obejmującej badania poznawcze nad procesem widzenia, procedury optometryczne oraz metody terapii widzenia. Na Wydziale Fizyki UAM kształcenie optometrystów prowadzone jest od roku 2000. W ciągu ostatnich lat Wydział istotnie rozbudował infrastrukturę niezbędną do realizacji studiów optometrycznych stając się wiodącym ośrodkiem w Polsce. Powstały nowe, doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne oraz rozpoczęto intensywne kształcenie własnej kadry naukowo-dydaktycznej. Wydział nieustannie poszerza obszary współpracy naukowej, dydaktycznej i technicznej z wieloma ośrodkami akademickimi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami środowiskowymi.

Atuty kierunku

Wydział  dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami do ćwiczeń optometrycznych i terapii widzenia, a umiejętności postępowania z pacjentami studenci zdobywają pod okiem doświadczonych lekarzy okulistów i optometrystów w ramach praktyk. Wielkie znaczenie dla nowoczesnego kształcenia ma Pracownia Fizyki Widzenia i Neuronauki Centrum NanoBioMedycznego wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt badawczy oraz diagnostyczny pozwalający prowadzić badania naukowe na najwyższym, światowym poziomie.

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Rynek pracy dla absolwentów optometrii jest dobrze rozwinięty. Obejmuje zakłady optyczne, gabinety optometryczne, oddziały okulistyczne szpitali oraz firmy zajmujące się dystrybucją soczewek kontaktowych. Optometrysta to osoba, która: