Pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis studiów

Na studiach dowiesz się, jak pomóc młodzieży w określeniu predyspozycji i preferencji zawodowych, w jaki sposób przeprowadzić proces rekrutacji pracowników w firmie czy też jak przygotować się do roli pracownika i pracodawcy. Odbędziesz praktyki w instytucjach i firmach pośrednictwa pracy i centrach doradztwa zawodowego.

Atuty kierunku

 • Student zdobywa wiedzę między innymi z zakresu teorii uczenia się młodzieży i dorosłych, teorii karier, psychologii człowieka dorosłego, gerontologii społecznej oraz zarządzania wiedzą i kapitałem społecznym w organizacji;
 • Nowoczesne metody pracy edukatora oraz trendy związane z kreowaniem własnego wizerunku.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Diagnoza indywidualnych zasobów karierowych,
 • Podstawy gerontologii społecznej,
 • Psychologia człowieka dorosłego,
 • Webinaria,
 • Współczesne teorie kariery.

Praca po studiach

 • specjalista ds. edukacji człowieka dorosłego,
 • specjalista w zakresie wspierania rozwoju edukacyjnego dorosłych,
 • edukator dorosłych,
 • doradca edukacyjno-zawodowy młodych dorosłych,
 • specjalista ds. programów rozwoju edukacyjnego dorosłych,
 • trener edukacyjny,
 • specjalista do spraw rozwoju zawodowego,
 • konsultanta ds. kariery,
 • specjalista do spraw szkoleń,
 • doradca personalny.

Pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis studiów

Na studiach dowiesz się, jak pomóc młodzieży w określeniu predyspozycji i preferencji zawodowych, w jaki sposób przeprowadzić proces rekrutacji pracowników w firmie czy też jak przygotować się do roli pracownika i pracodawcy. Odbędziesz praktyki w instytucjach i firmach pośrednictwa pracy i centrach doradztwa zawodowego.

Atuty kierunku

 • Student zdobywa wiedzę między innymi z zakresu teorii uczenia się młodzieży i dorosłych, teorii karier, psychologii człowieka dorosłego, gerontologii społecznej oraz zarządzania wiedzą i kapitałem społecznym w organizacji;
 • Nowoczesne metody pracy edukatora oraz trendy związane z kreowaniem własnego wizerunku.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Diagnoza indywidualnych zasobów karierowych,
 • Podstawy gerontologii społecznej,
 • Psychologia człowieka dorosłego,
 • Webinaria,
 • Współczesne teorie kariery.

Praca po studiach

 • specjalista ds. edukacji człowieka dorosłego,
 • specjalista w zakresie wspierania rozwoju edukacyjnego dorosłych,
 • edukator dorosłych,
 • doradca edukacyjno-zawodowy młodych dorosłych,
 • specjalista ds. programów rozwoju edukacyjnego dorosłych,
 • trener edukacyjny,
 • specjalista do spraw rozwoju zawodowego,
 • konsultanta ds. kariery,
 • specjalista do spraw szkoleń,
 • doradca personalny.