Pedagogika, specjalność edukacja dorosłych i zarządzanie karierą

Opis wkrótce.