Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka

Opis wkrótce.