Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Opis wkrótce.