Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne

Opis wkrótce.