Pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne

Opis wkrótce.