Pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis studiów

Czy Facebook i YouTube to tylko miejsca rozrywki i komunikacji? Podczas studiów dowiesz się, jak wykorzystać media społecznościowe w edukacji, jak promować instytucje edukacyjne oraz jak planować zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Poznasz tajniki fotografii, Internetu i filmu, a także zrozumiesz psychologiczne mechanizmy rządzące światem mediów.

Atuty kierunku

 • Wykorzystywanie roli nowych mediów i technologii w rozwoju człowieka i w kształtowaniu tożsamości,
 • Umiejętność fotografowania i filmowania oraz tworzenia prezentacji, projektowania strony internetowej i profili społecznościowych.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Etyczne aspekty mediów,
 • Psychologiczne aspekty mediów,
 • Media interaktywne i sieciowe,
 • Film,
 • Komunikowanie i wizualizacja.

Praca po studiach

 • w różnych obszarach działań naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, związanych z mediami, mass mediami, multimediami i nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 • w ośrodkach twórczych i instytucjach medialnych, takich jak: prasa, radio, telewizja, wydawnictwa multimedialne, agencje reklamowe, producenci mediów, animatorzy kampanii społecznych itp.;
 • w ośrodkach ekspozycyjno-szkoleniowych oraz w placówkach kulturalno-oświatowych, m.in. takich jak: centra targowe i konferencyjne, ośrodki kultury lub świetlice osiedlowe, pracownie komputerowe, audiowizualne, filmowe, fotograficzne bądź realizujące nagrania wideo;
 • na uczelniach i w oświacie, w jednostkach gospodarczych, państwowych i społecznych, w firmach i spółkach, organizacjach, organach i urzędach, w których niezbędni są rzecznicy prasowi i specjaliści ds. kontaktów z mediami.