Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Opis wkrótce.