Pedagogika, specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

Opis wkrótce.