Pedagogika, specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

Opis wkrótce.