Pedagogika, specjalność profilaktyka i interwencja kryzysowa

Opis wkrótce.