Pedagogika, specjalność projektowanie edukacyjne

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis studiów

Studia przygotowują przyszłych pedagogów do bycia liderem oraz architektem zmian edukacyjnych. Jeżeli pragniesz zajmować się szeroko rozumianym projektowaniem edukacyjnym m.in. programów oraz materiałów uczenia się/nauczania, przestrzeni społecznej, fizycznej i wirtualnej, zmian w instytucjach i organizacjach edukacyjnych, ta specjalność jest właśnie dla Ciebie.

Atuty kierunku

  • Przygotowanie przyszłych pedagogów zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej do bycia liderem oraz architektem zmian edukacyjnych w różnych kontekstach społecznych i kulturowych.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Podstawy projektowania edukacyjnego,
  • Projektowanie zestawów edukacyjnych w małej skali,
  • Dydaktyka rzeczy,
  • Zarządzanie zmianą w edukacji,
  • Tworzenie i zarządzanie projektami edukacyjnymi.

Praca po studiach

  • pedagog w zakresie projektowania i realizacji usług edukacyjnych, partner edukacyjny instytucji systemu oświaty (dotyczy studentów posiadających przygotowanie pedagogiczne; dla studentów, którzy podczas studiów I stopnia nie zdobyli przygotowania pedagogicznego, istnieje możliwość ich uzupełnienia (usługa płatna), placówek wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych różnego typu (m. in. placówki wsparcia dziennego: świetlice np. socjoterapeutyczne, inne placówki poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, kluby, domy kultury, muzea tradycyjne i interaktywne centra edukacyjne, eksperymentatoria);
  • koordynator projektu w obszarze edukacji, specjalista ds. zarządzania projektami edukacyjnymi (np. w fundacjach, stowarzyszeniach), członek zespołu projektowego, założyciel organizacji pozarządowej,
  • prywatny przedsiębiorca w obszarze edukacji (np. w firmach, niepublicznych żłobkach, punktach przedszkolnych, klubach dziecięcych, interaktywnych laboratoriach medialnych);
  • projektant usług edukacyjnych (np. w firmach szkoleniowych oraz tworzących kursy e-learningowe).