Pedagogika, specjalność resocjalizacja

Opis wkrótce.