Pedagogika, specjalność resocjalizacja nieletnich

Opis wkrótce.