Pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Opis wkrótce.