Pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis studiów

Jeżeli ukończyłeś studia I stopnia na Pedagogice, Pedagogice specjalnej lub innych studiach nauczycielskich, a pragniesz przygotować się do pracy z dziećmi w przedszkolu lub edukacji wczesnoszkolnej, jest to specjalność właśnie dla Ciebie. Student tego kierunku pogłębia wiedzę w zakresie współczesnych tendencji w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodyki w zakresie edukacji przedszkolnej i edukacji zintegrowanej, metod diagnozy psychopedagogicznej, warsztatu pracy w zakresie działań plastycznych, muzycznych, edukacji technicznej i służących rozwijaniu aktywności ruchowej dzieci omawianego przedziału wiekowego.

Atuty kierunku

  • Przygotowanie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Kształtowanie kompetencji językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • Kształtowanie kompetencji społeczno- przyrodniczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • Współczesne problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
  • Muzyka z metodyką w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
  • Plastyka z metodyką w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Praca po studiach

  • szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne (klasy I –III).
  • przedszkola publiczne i niepubliczne,
  • żłobki, kluby dziecięce (istnieje możliwość zdobycia pełnych uprawnień do pracy w żłobku i klubach dziecięcych).