Pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe - nauczycielskie studia dwuprzedmiotowe

Opis wkrótce.