Pedagogika, specjalność zarządzanie oświatą

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis studiów

Zadaniem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej w dziedzinie zarządzania wszelkiego rodzaju instytucjami oświatowymi. Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwolą absolwentom na właściwą organizację nadzoru, prowadzenia dokumentacji i sprawnego zarządzania zespołem.

Atuty kierunku

 • rozwinięcie praktycznych umiejętności wdrażania wybranych procedur personalnych,
 • prowadzenie badań pedagogicznych.

Specjalność w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy ewaluacji szkoły,
 • Negocjacje i mediacje,
 • Marketing oświatowy,
 • Komunikowanie w organizacji,
 • Nadzór pedagogiczny.

Praca po studiach

 • przedszkola;
 • szkoły m.in.: podstawowe, licea, zawodowe, technika, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe, rolnicze, leśne i artystyczne;
 • placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe;
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;
 • placówki artystyczne ;
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży;
 • internaty;
 • zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;
 • biblioteki pedagogiczne;
 • kolegia pracowników służb społecznych;
 • wydziały oświaty jednostek samorządu terytorialnego (urzędu gminy, starostwa, urzędu marszałkowskiego).