Polacy i Niemcy w Europie

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis Studiów

Kierunek międzykulturowy „Polacy i Niemcy w Europie” prowadzony jest przez UAM i Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii (CAU), a absolwenci otrzymują dyplomy obu uczelni.

Atuty kierunku

 • Międzynarodowy charakter studiów, realizowanych na uczelniach w Poznaniu i w Kilonii, umożliwiający zdobycie dwóch dyplomów: „Master of Arts“ Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii i „Magister” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zagwarantowana mobilność studencka; trzy semestry studiów odbywać się będą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a jeden wyjazdowy na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii,
 • Zaangażowanie wykładowców reprezentujących kilka humanistycznych i społecznych dyscyplin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (polonistyka, historia, germanistyka, prawo, politologia),
 • Interdyscyplinarny proces kształcenia sprzyjający zainteresowaniom i potrzebom osób, które na tym kierunku podejmą studia.

Specjalności w ramach kierunku

 • Historia Europy Wschodniej,
 • Językoznawstwo niemieckie lub polskie,
 • Literaturo-  i kulturoznawstwo niemieckie lub polskie.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Teoria kultury,
 • Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny na tle innych języków słowiańskich,
 • Literatura staropolska i oświeceniowa,
 • Prawo międzynarodowe publiczne,
 • Prawo i instytucje Unii Europejskiej.
 • Prawo Unii Europejskiej,
 • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe,
 • Wybitne jednostki w dziejach Europy,
 • Historia Polski i Niemiec 1918- 1991.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku „Polacy i Niemcy w Europie” są specjalistami w zakresie zagadnień międzykulturowych z ugruntowaną wiedzą z obszarów kulturoznawstwa, polskiej polityki polsko-niemieckiej czy prawa międzynarodowego.