Politologia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Opis studiów

Zaczynasz dzień od przeglądu najważniejszych informacji z kraju i ze świata? Orientujesz się w najnowszych ustaleniach rządu? A może po prostu interesujesz się politologią? Nie mogłeś lepiej trafić. To kierunek, który pozwoli Ci poznać reguły wielkiej polityki. Politologia otwiera wiele możliwości rozwoju zawodowego: od pracy w marketingu politycznym po karierę polityczną. W trakcie studiów poznasz zasady funkcjonowania współczesnych państw oraz organizacji społecznych, zrozumiesz reguły politycznej rywalizacji, dowiesz się czym jest władza oraz jakie pokusy czyhają na tych, którzy ją sprawują.

Atuty kierunku

Studenci na kierunku politologia poza wykładami i ćwiczeniami odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową, która pozwala poznać im przyszłe środowisko swojej pracy. Wielu wykładowców oferuje atrakcyjny sposób zaliczenia końcowego swojego przedmiotu, np. symulację kampanii wyborczej, podczas której w rolę polityków wcielają się sami studenci!

Specjalności w ramach kierunku:

 • Marketing polityczny i doradztwo w polityce.

Wybrane przedmioty na studiach:

 • Geografia polityczna,
 • Międzynarodowe stosunki polityczne,
 • Podstawy organizacji i zarządzania,
 • Podstawy metodologii badań politologicznych,
 • System polityczny RP,
 • Integracja europejska,
 • Samorząd i polityka lokalna,
 • Marketing polityczny,
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • Partie polityczne i systemy partyjne.

Praca po studiach

Absolwenci naszych studiów z powodzeniem znajdują zatrudnienie w instytucjach samorządowych i rządowych, a także organizacjach społecznych. Działają aktywnie w partiach i sztabach politycznych oraz komitetach wyborczych. Są również gotowi do podjęcia pracy w agencjach public relations, firmach marketingowych, ośrodkach badań społecznych i rynku, instytucjach europejskich.

Politologia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Opis studiów

Studia uzupełniające magisterskie na kierunku politologia to świetna okazja do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu nauk politycznych dzięki ciekawym i praktycznym specjalnościom. Są one dedykowane nie tylko absolwentom politologii pierwszego stopnia, ale również tym, którzy ukończyli pokrewne kierunki, m.in. stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikację społeczną czy zarządzanie państwem.

Atuty kierunku

W ramach wielu przedmiotów odbywają się zajęcia terenowe, podczas których studenci poznają funkcjonowanie instytucji publicznych i firm, w których w przyszłości mogą znaleźć zatrudnienie.

Specjalności w ramach kierunku

 • Administracja europejska,
 • Administracja samorządowa,
 • Marketing polityczny i doradztwo w polityce,
 • Reklama i promocja,
 • Zarządzanie organizacjami społeczno-ekonomicznymi,
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Wybrane przedmioty na studiach:

 • Nowe ruchy społeczne,
 • Teoria polityki,
 • Socjologia polityki,
 • Filozofia i etyka polityki,
 • Prawo europejskie,
 • Historia instytucji politycznych,
 • Psychologia polityki,
 • Komunikowanie polityczne,
 • Decydowanie polityczne.

Praca po studiach

Nasze studia świetnie przygotują Cię do pracy w ośrodkach badań społecznych i rynku, firmach doradztwa personalnego, instytucjach kulturalnych, firmach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich, zespołach reagowania kryzysowego oraz działach marketingowych. Stawiamy na Twój kompleksowy rozwój i gotowość do wejścia na dynamiczny rynek pracy.