Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Są to idealne studia dla osób łączących zainteresowania literackie i językowe z filozoficznymi. Priorytetem jest w tym przypadku zdobycie uprawnień do prowadzenia dwu przedmiotów - języka polskiego i etyki w szkole podstawowej. Dzięki temu student może zostać nowoczesnym nauczycielem o szerokich horyzontach humanistycznych. Specyfika kierunku pozwala także na łączenie studiów z innymi obowiązkami czy formami aktywności.

Atuty kierunku

Studia są prowadzone przez dwa instytuty, co gwarantuje inspirującą interdyscyplinarność studiów, a jednocześnie gwarantuje zdobycie cennych kwalifikacji - uprawnienia do nauczania w zakresie dwóch przedmiotów. Po studiach licencjackich można z powodzeniem podjąć pracę lub kontynuować naukę w obrębie nowocześnie definiowanej humanistyki.

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach