Prawo

studia jednolite magisterskie, stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 300

Opis studiów

Studia na kierunku Prawo dają wiedzę opartą na aktualnym prawie polskim i unijnym, orzecznictwie sądów i trybunałów. Student poznaje mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych oraz uczy się posługiwania prawniczym językiem specjalistycznym. Zdobywa umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów prawnych, uzyskuje możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa.

Atuty kierunku

Studia na kierunku Prawo dają kompleksową wiedzę w zakresie wszystkich najważniejszych gałęzi prawa, przekazywaną przez wybitnych specjalistów: teoretyków i praktyków. Studia przygotowują do egzaminów na wszystkie prawnicze aplikacje, na które zdawalność utrzymuje się niezmiennie od lat na wysokim poziomie.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Prawoznawstwo,
  • Logika prawnicza,
  • Prawo karne,
  • Prawo konstytucyjne,
  • Prawo cywilne,
  • Prawo administracyjne,
  • Prawo międzynarodowe publiczne,
  • Prawo handlowe,
  • Teoria i filozofia prawa.

Praca po studiach

Ukończenie studiów na kierunku Prawo daje możliwość zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości (sędzia, prokurator), w obsłudze prawnej podmiotów fizycznych i gospodarczych (adwokat, radca prawny), w notariacie, w administracji państwowej i samorządowej oraz wielu innych zawodach w tym, związanych z pełnieniem funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych.