Projektowanie kultury

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Projektowanie kultury to kierunek, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnego systemu edukacji i współczesnego rynku pracy. Stanowi połączenie tego, co najlepsze w kształceniu uniwersyteckim i zawodowym. Kierunek, który daje możliwość zdobycia szerokiej wiedzy humanistycznej i konkretnych umiejętności praktycznych w zakresie organizacji i promocji wydarzeń kulturalnych i turystycznych. Został on utworzony z myślą o absolwentach szkół średnich oraz osobach aktywnych zawodowo, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie. Studia na kierunku projektowanie kultury to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość wiążą z sektorem kultury lub sektorem usług turystycznych.


Atuty kierunku

Projektowanie kultury to kierunek praktyczny, którego program przewiduje liczne zajęcia warsztatowe i terenowe oraz 360 godz. studenckich praktyk, realizowanych w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Zajęcia prowadzone są zarówno przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową jak również praktyków, specjalistów w swojej dziedzinie. Interdyscyplinarny i praktyczny model kształcenia pozwala łączyć refleksję z twórczym działaniem, co wzmacnia kreatywne i krytyczne kompetencje studentów.


Specjalności w ramach kierunku

 • Animacja ruchu turystycznego,
 • Promocja dziedzictwa kulturowego.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Zarządzanie instytucjami kultury,
 • Organizacja imprezy i widowiska,
 • Zarządzanie w turystyce,
 • Prawne aspekty zarządzania kulturą,
 • Wprowadzenie do reklamy i kampanii reklamowej,
 • Kształtowanie wizerunku w kulturze,
 • Filozofia kultury,
 • Kultura popularna,
 • Wiedza o filmie,
 • Historia sztuki.

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent kierunku projektowanie kultury zdobędzie kompetencje do podejmowania działań w zakresie organizacji imprez i widowisk kulturalnych, zarządzania projektami, promocji wydarzeń turystycznych oraz zarządzania instytucjami kultury. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, administracji samorządowej, agencjach PR, sektorze kreatywnym oraz organizacjach turystycznych czy biurach podróży.