Psychologia

studia jednolite magisterskie, stacjonarne/niestacjonarne

Opis Studiów

Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych. W kolejnych semestrach student wybiera indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych i studia kończy specjalnością w zakresie jednej z wybranych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 75 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych placówkach i instytucjach.

Atuty kierunku

Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu:

 • psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju),
 • metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej),
 • biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii,
 • umiejętności wymagane do prowadzenia działań w zakresie: udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, prewencji i profilaktyki patologii społecznej, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów między grupowych, badań selekcyjnych.

Specjalności w ramach kierunku

 • Psychologia społeczna,
 • Psychologia kliniczna człowieka dorosłego,
 • Psychologia pracy i organizacji,
 • Psychologia edukacji.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Psychologia ogólna,
 • Metodologia badań,
 • Diagnoza psychologiczna,
 • Psychometria,
 • Interwencja.

Praca po studiach

Absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalności student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.