Stosunki międzynarodowe

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Opis studiów

Studiując stosunki międzynarodowe poznasz mechanizmy funkcjonowania gospodarki światowej, zasady protokołu dyplomatycznego, prawa handlowego oraz negocjacji biznesowych. To wymarzone studia dla każdego, kto myśli o karierze dyplomaty.  Zadbaj o swoją przyszłość i wybierz studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe! Dzięki naszym studiom poznasz zasady funkcjonowania współczesnych państw, nauczysz się analizować zjawiska polityczne, gospodarcze i społeczne w sferze międzynarodowej. Będzie to świetna okazja na pogłębienie  wiedzy z zakresu odmiennych kultur i religii. W praktyce poznasz tajniki dyplomacji  i negocjacji biznesowych. W trakcie zajęć stworzysz unikalne projekty oraz weźmiesz udział grach symulacyjnych.

Atuty kierunku

W ramach tego kierunku każdy student odbywa 4-tygodniową praktykę zawodową, podczas której może skorzystać z oferty przygotowanej przez ośrodki dyplomatyczno-konsularne w całej Polsce. Od roku akademickiego 2018/2019 prowadzimy również na tym poziomie studia w języku angielskim!

Specjalności w ramach kierunku

 • Dyplomacja i stosunki konsularne,
 • Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy,
 • Współpraca europejska.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Prawo międzynarodowe publiczne,
 • Międzynarodowe stosunki polityczne,
 • Integracja europejska Współczesne systemy polityczne,
 • Podstawy metodologii badań stosunków międzynarodowych,
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne,
 • Organizacje międzynarodowe,
 • Polityka zagraniczna Polski,
 • Negocjacje i umowy międzynarodowe.

Praca po studiach

Ukończenie studiów na tym kierunku pozwoli Ci znaleźć zatrudnienie w placówkach dyplomatyczno -konsularnych, agendach organizacji międzynarodowych, instytucjach samorządowych i europejskich, resortach ds. zagranicznych, firmach logistycznych i korporacja transnarodowych. Studia przygotują przyszłych absolwentów do pozyskiwania funduszy europejskich, zarządzania organizacjami społecznymi a także pracą w mediach.

Stosunki międzynarodowe

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Opis studiów

Jeśli jesteś absolwentem stosunków międzynarodowych I stopnia lub kierunków pokrewnych to jest to idealny kierunek dla Ciebie! Będzie to świetna okazja do pogłębienia Twojej  wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych na unikalnych specjalność np. Bliski Wschód i Azja Południowo-Wschodnia. Stosunki międzynarodowe  łączą teorie z praktyką, które pozwolą Ci odnaleźć się na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Wiedza ekspercka jaką uzyskasz w trakcie wykładów oraz umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie warsztatów, ćwiczeń i praktyk pozwolą Ci być mobilnym oraz konkurencyjnym.

Atuty kierunku

W ramach specjalności Azja Południowo-Wschodnia oferujemy naukę języka chińskiego! Wybierając specjalności Bliski Wschód czekają na Was język arabski i hebrajski. Stosunki międzynarodowe to znakomita okazja do poznania tych orientalnych języków!

Specjalności w ramach kierunku

 • Azja Południowo-Wschodnia,
 • Bliski Wschód,
 • Dyplomacja i stosunki konsularne,
 • Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy,
 • Współpraca europejska.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Prawo gospodarcze Unii Europejskiej,
 • Międzynarodowe rynki finansowe,
 • Metodologia badań stosunków międzynarodowych,
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze,
 • Międzynarodowa polityka społeczna,
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka,
 • Międzynarodowa ochrona środowiska,
 • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe,
 • Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej.

Praca po studiach

Nasi studenci kończąc ten kierunek planują swoją przyszłą pracę w placówkach dyplomatyczno-konsularnych, ministerstwie spraw zagranicznych oraz w innych instytucjach publicznych. Szerokie spectrum tematyczne przygotuje Cię do pracy zarówno w instytucjach samorządowych jak i korporacjach międzynarodowych. Przedstawimy Ci sposoby jak pozyskać fundusze europejskie i otworzyć własną działalność gospodarczą.