Studia polonistyczno-germanistyczne

Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Studia polonistyczno-germanistyczne umożliwiają nabycie znakomitej znajomości języka niemieckiego, połączonej z bardzo wysokimi kompetencjami w posługiwaniu się polszczyzną, włącznie ze specjalistyczną wiedzą z zakresu gramatyki opisowej, gramatyki kontrastywnej i historii języka.

Dwa podstawowe moduły kształcenia, tj. polonistyczny i germanistyczny, wraz z modułem przedmiotów przygotowujących do zdobycia kwalifikacji nauczycielskich lub translatorskich wyposażają absolwenta w kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego lub języka niemieckiego w szkole podstawowej (specjalność nauczycielska) lub pracy tłumacza.

Atuty kierunku

Studia są prowadzone przez wykładowców Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Filologii Germańskiej, czołowych polskich instytucji kształcących z powodzeniem zarówno polonistów, jak i germanistów. Umożliwiają dogłębne poznanie literatury polskiej i niemieckiej, wraz z całym zapleczem skomplikowanych procesów historycznych, kulturowych i społecznych. Umożliwiają zdobycie cennych kwalifikacji - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel języka niemieckiego, tłumacz.

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwent kierunku może podjąć pracę w: