Studia slawistyczne, specjalność studia serbistyczne

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis studiów

Studia koncentrują się na uzyskaniu zaawansowanej, poszerzonej i kompleksowej wiedzy o literaturze, kulturze i języku serbskim, ujmowanych w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych oraz w relacjach do innych literatur, języków i kultur. Celem kształcenia na tym kierunku jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi kultury, literatury i języka serbskiego.

Atuty kierunku

 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert staży naukowych i praktyk zawodowych,
 • Lektorat języka serbskiego prowadzą wyłącznie doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka serbskiego jako obcego native speakerzy oraz wysoko wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Folklor Serbii,
 • Historia Serbii,
 • Język i społeczeństwo,
 • Leksykologia i leksykografia,
 • Gramatyka historyczna języka serbskiego z elementami dialektologii.

Praca po studiach

 • Wydawnictwa,
 • Redakcje czasopism,
 • Media,
 • Turystyka,
 • W gospodarce, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka,
 • Jako pracownicy misji i organizacji międzynarodowych,
 • Jako pracownicy placówek dyplomatycznych.

Studia slawistyczne, specjalność studia serbistyczne

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

Studia na kierunku filologia serbska koncentrują się na uzyskaniu zaawansowanej, poszerzonej i kompleksowej wiedzy o literaturze, kulturze i języku serbskim, ujmowanych w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowych oraz w relacjach do innych literatur, języków i kultur. Celem kształcenia na tym kierunku jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi kultury, literatury i języka serbskiego.

Atuty kierunku

 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert staży naukowych i praktyk zawodowych;
 • Lektorat języka serbskiego prowadzą wyłącznie doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka serbskiego jako obcego native speakerzy oraz wysoko wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Folklor Serbii,
 • Historia Serbii,
 • Język i społeczeństwo,
 • Leksykologia i leksykografia,
 • Gramatyka historyczna języka serbskiego z elementami dialektologii.

Praca po studiach

 • Wydawnictwa,
 • Redakcje czasopism,
 • Media,
 • Turystyka,
 • W gospodarce, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka,
 • Jako pracownicy misji i organizacji międzynarodowych,
 • Jako pracownicy placówek dyplomatycznych.