Technologie informatyczne

studia I stopnia (inżynierskie), stacjonarne

Opis Studiów

Informatyczne studia inżynierskie na kierunku Technologie Informatyczne w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile realizowane są wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki. Program inżynierski trwa 3,5 roku i po jego ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy inżyniera w dziedzinie technologii informatycznych.

Atuty kierunku

W ramach tych studiów zdobywa się wiedzę i umiejętności z zakresu określonych zagadnień z informatyki, uzyskując przygotowanie do pracy indywidualnej i zespołowej. Organizacja studiów przewiduje dla studentów 3-go roku możliwość odbywania jednego semestru studiów w ramach programu SOCRATES/ERASMUS+ na jednej z 26 uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy (są to m. in. uczelnie niemieckie, włoskie, portugalskie czy hiszpańskie).

Studenci będą mieli szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej jak i w trakcie zajęć.

Studia są prowadzone we współpracy z firmami z branży IT (m.in. Quad/Graphics Europe, Philips Lighting Poland, mającymi swoje siedziby w Pile), angażującymi się w dydaktykę i rozwój kierunku studiów oraz organizację projektów/praktyk od pierwszego roku studiów.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Algorytmika i inżynieria programowania,
  • Technologie informacyjne i internetowe,
  • Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów,
  • Modelowanie i optymalizacja systemów,
  • Technologie mobilne.

Praca po studiach

Obecne trendy pokazują, że absolwenci tych studiów nie mają żadnego problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie. Inżynier - informatyk to przyszły:

  • programista w firmach komputerowych,
  • administrator sieci,
  • twórca stron internetowych,
  • manager projektów IT,
  • informatyk w małych i dużych przedsiębiorstwach.