Technologie komputerowe

studia I stopnia (inżynierskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Opis studiów

Kierunek technologie komputerowe to studia informatyczne pozwalające uzyskać tytuł inżyniera z kompetencjami w obszarze nauk ścisłych oraz technicznych. Ukończenie studiów pozwoli w sposób twórczy stosować i rozwijać technologie komputerowe, rozumiane jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy i praktyki o szerokim znaczeniu dla współczesnej gospodarki. Absolwent będzie dysponował podstawową wiedzą i umiejętnościami, przede wszystkim praktycznymi, dotyczącymi różnych dziedzin informatyki, cyfrowego przetwarzania danych, elektroniki analogowej i cyfrowej, telekomunikacji i automatyki, jak i tworzenia i zarządzania systemami informatycznymi, aplikacjami (także mobilnymi) oraz usługami sieciowymi/internetowymi. Studia przygotują do pracy we własnym przedsiębiorstwie, firmie, jak i w korporacji.

Atuty kierunku

Student zdobywa szeroką wiedzą w zakresie różnych dziedzin informatyki. Jest przygotowany do pracy zespołowej oraz posiada wiele umiejętności inżynierskich w obszarze najnowocześniejszych technik (tele-)informatycznych. Posiada zdolność dostosowywania się do wymogów gospodarki opartej na wiedzy, w warunkach szybko zmieniającego się rynku pracy kształtowanego przez rozwój nowych technologii. Zdobywa dobre przygotowanie kompetencyjne — teoretyczne i praktyczne, a także techniczne i pozatechniczne.

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwenci podejmują pracę w różnych firmach i na różnych stanowiskach skutecznie konkurując z absolwentami innych uczelni czy wydziałów. Zdobyta teoria i praktyka pozwala łatwo znaleźć zatrudnienie. Czas do znalezienia pracy jest bardzo krótki. Poza pracą programisty, absolwent może być projektantem stron, aplikacji i usług internetowych, specjalistą handlu elektronicznego i reklamy internetowej, administratorem i architektem systemów oraz sieci, elektronikiem czy specjalistą od cyberzagrożeń.